§ 2. Skriftlig avtale

I tillegg til den skriftlige arbeidsavtalen etter arbeidsmiljøloven § 14-5 og § 14-6 skal det inngås skriftlig avtale om hjemmearbeidet som minst omfatter:

  • - omfanget av hjemmearbeidet
  • - arbeidstid for hjemmearbeidet
  • - eventuelle bestemmelser om når arbeidstaker skal være tilgjengelig for arbeidsgiver
  • - dersom avtalen er midlertidig; forventet varighet
  • - eventuelle bestemmelser om retten til å endre eller si opp avtalen om hjemmearbeid, frister for slik oppsigelse mv.
  • - eventuelle bestemmelser om prøvetid for hjemmearbeidsordningen
  • - eiendomsrett, drift og vedlikehold av utstyr
  • - eventuelle bestemmelser om saksbehandling, taushetsplikt og oppbevaring av dokumenter.

Endringer i hjemmearbeidsforholdet skal gjenspeiles i avtalen.

0 Endret ved forskrift 20 des 2007 nr. 1673 (i kraft 1 jan 2008).