§ 1. Virkeområde

Denne forskriften gjelder for arbeid som utføres i arbeidstakers eget hjem.

Forskriften gjelder ikke kortvarig eller tilfeldig arbeid.

Arbeidsmiljøloven gjelder med de presiseringer og unntak som følger av denne forskriften.

Arbeidsmiljøloven § 18-9 om Arbeidstilsynets samtykke ved oppføring av bygning, bygningsmessige endringer, omorganisering mv., gjelder ikke.

0 Endret ved forskrift 20 des 2007 nr. 1673 (i kraft 1 jan 2008).