Vold og trusler

Nyheter

Bildet viser en lærer som står foran ei tavle. Man ser ryggen på flere voksne som sitter og står i klasserommet.

INNSATS I SKOLEN: Arbeidstilsynet vil den kommande tida gjennomføre eit rettleiingsopplegg om førebygging av vald og truslar i ei rekke kommunar. Bildet er henta frå kampanjen "Ei lita bekymring", som handlar om truslane lærarane kan bli utsette for i klasserommet. FOTO: Skjermdump. 

Nyhet

Arbeidstilsynet skal rettleie skolane i korleis dei kan førebygge vald og truslar

I månadene som kjem, inviterer Arbeidstilsynet ei rekke skolar over heile landet til rettleiing om førebygging av vald og...

Publisert 19.10.2023
Lesetid: 5 min
Foldede hender

UTSATT FOR VOLD OG TRUSLER: - Han begynner å slå og jeg rygger bort gjennom gangen. Han sparker også, forteller en lærer i Arbeidstilsynets podkast. FOTO: Arbeidstilsynet

Nyhet

Blyanter, bøker og blåmerker

Skoleansatte er en av de mest utsatte yrkesgruppene for vold og trusler. I den ferskeste episoden av vår podkast, Arbeidslyst,...

Publisert 17.08.2023
Lesetid: 6 min
Bildet viser et vindu med en Nav-logo på.

MÅLRETTA INNSATS: Arbeidstilsynet kontrollerer korleis Nav tek hand om ansvaret for å sikre eit fullt forsvarleg arbeidsmiljø for arbeidstakarane sine. FOTO: Arbeidstilsynet.

Nyhet

Arbeidstilsynet i gang med landsdekkande Nav-tilsyn

Arbeidstilsynet skal gjennomføre tilsyn med Nav-kontor over heile landet. Eitt av temaa som skal undersøkast, er korleis kontor...

Publisert 14.11.2022
Lesetid: 5 min