Muskel- og skjelettplager

Nyheter

Bildet viser en lærer som står foran ei tavle. Man ser ryggen på flere voksne som sitter og står i klasserommet.

INNSATS I SKOLEN: Arbeidstilsynet vil den kommande tida gjennomføre eit rettleiingsopplegg om førebygging av vald og truslar i ei rekke kommunar. Bildet er henta frå kampanjen "Ei lita bekymring", som handlar om truslane lærarane kan bli utsette for i klasserommet. FOTO: Skjermdump. 

Nyhet

Arbeidstilsynet skal rettleie skolane i korleis dei kan førebygge vald og truslar

I månadene som kjem, inviterer Arbeidstilsynet ei rekke skolar over heile landet til rettleiing om førebygging av vald og...

Publisert 19.10.2023
Lesetid: 5 min
Bildet viser et vindu med en Nav-logo på.

MÅLRETTA INNSATS: Arbeidstilsynet kontrollerer korleis Nav tek hand om ansvaret for å sikre eit fullt forsvarleg arbeidsmiljø for arbeidstakarane sine. FOTO: Arbeidstilsynet.

Nyhet

Arbeidstilsynet i gang med landsdekkande Nav-tilsyn

Arbeidstilsynet skal gjennomføre tilsyn med Nav-kontor over heile landet. Eitt av temaa som skal undersøkast, er korleis kontor...

Publisert 14.11.2022
Lesetid: 5 min