Bygg og anlegg

Nyheter

Mann og kvinne med hjelm og refleksvest står og snakker på en byggeplass med to heisekraner i bakgrunnen

BYGGE- OG ANLEGGSNÆRINGEN: En tredel av våre tilsyn i 2023 er gjennomført med virksomheter i bygge- og anleggsnæringen, en andel som har holdt seg relativt stabil de siste fem årene. FOTO: Arbeidstilsynet.

Nyhet

Arbeidstilsynets årsrapport for 2023

Flere tilsyn, flere brudd avdekket i tilsyn, mer digital veiledning og rekordmange overtredelsesgebyr. Det er noen av...

Publisert 18.03.2024
Lesetid: 5 min
Bildet viser en heis som er montert på siden av en bygning under oppføring.

KRAV OM KONTROLL: Norske entreprenører bruker de samme eller lignende byggeplassheiser som den som var involvert i den tragiske ulykken i Sverige. Arbeidstilsynet minner om at alle byggeplassheiser skal kontrolleres grundig av en sakkyndig virksomhet eller annen kompetent person. FOTO: Colourbox.com.

Nyhet

Anbefaler kontroll av byggeplassheiser også i Norge

Fem arbeidstakere omkom da en byggeheis raste ned på en byggeplass i Stockholm. I lys av dødsulykken, anbefaler Arbeidstilsynet...

Publisert 14.12.2023
Lesetid: 3 min
Bildet viser to personer på en byggeplass. Den ene av dem tar imot ei plate som senkes med ei kran.

SKAL KUNNE KOMMUNISERE: Bygg og anlegg er ein av dei største næringane i landet. Mange utanlandske arbeidstakarar jobbar i næringa, og no blir byggherreforskrifta endra for å unngå at kommunikasjonsproblem kan føre til feil og misforståingar. FOTO: Arbeidstilsynet.  

Nyhet

1. januar blir krava til kommunikasjon og språkferdigheiter i bygg- og anleggsbransjen skjerpa

Frå nyttår kjem det nye språk- og informasjonskrav på norske bygge- og anleggsplassar. Formålet er å hindre at kommunikasjonspr...

Publisert 14.12.2023
Lesetid: 4 min
BIldet viser en mann som står på en utendørs byggeplass og jobber ved ei sag.

TILBAKEBLIKK: Årsrapporten for 2022 gir et innblikk i hvordan Arbeidstilsynet jobbet i fjor, hvilke tiltak som ble gjennomført og resultatene det ga. FOTO: Arbeidstilsynet. 

Nyhet

Arbeidstilsynets årsrapport for 2022

Flere stedlige tilsyn, økt reaksjonsgrad, tettere samarbeid for å bekjempe a-krim og bedre digitale løsninger. I årsrapporten...

Publisert 16.03.2023
Lesetid: 8 min
Stilasmontør

MÅ SØKE: Alle som planlegger å bygge eller bygge om arbeidslokaler, må søke Arbeidstilsynet om samtykke til planene. Det skal sikre at bygget møter kravene til et fullt forsvarlig arbeidsmiljø. FOTO: Arbeidstilsynet.

Nyhet

Ny søkeløsning for Arbeidstilsynets samtykke kutter saksbehandlingstiden

Nå kan tiltakshavere få svar på søknaden om Arbeidstilsynets samtykke på få minutter. En ny, digital egenerklæring gir automati...

Publisert 01.09.2022
Lesetid: 5 min