Artikler

Nyhet

Tettere samarbeid om havbruksnæringen

Den store utviklingen som nå skjer innen havbruksnæringen, utfordrer de tradisjonelle skillene mellom maritimt og landbasert...

Publisert 09.04.2021
Lesetid: 1 min
Varig merking av produkt i eksplosjonsfarlege atmosfærar. Illustrasjon.

Manglande merking på produkt

Produkt som blir brukte i eksplosjonsfarlege atmosfærar, manglar ofte varig merking. Slik merking er ein føresetnad for at...

Publisert 25.03.2021
Lesetid: 2 min
Framsida til Arbeidstilsynets årsrapport 2020. Bildet er av en person i verneutstyr og munnbind. Foto.
Nyhet

Arbeidstilsynets årsrapport 2020: Koronapandemien har påvirket aktiviteten

Koronapandemien har påvirket Arbeidstilsynets aktivitet i 2020. Smittevern har vært sentralt i både tilsyn og veiledning.

Publisert 18.03.2021
Lesetid: 3 min
Illustrasjon med tre sirkler. I øverste sirkel er det en person med smale øyne, i sirkelen til venstre er det en person som graver med en spade og i sirkelen til høyre er det tre personer ved siden av to boligblokker. Illustrasjon.
Nyhet

A-kriminnsatsen i annerledesåret

Det tverretatlige samarbeidet mellom Arbeidstilsynet, NAV, politiet og Skatteetaten er sentralt for å forebygge og bekjempe...

Publisert 18.03.2021
Lesetid: 6 min
Nyhet

Spørsmål og svar fra webinar om maskinsikkerhet

Nylig hadde Arbeidstilsynet  webinar  om maskinsikkerhet. Vi fikk inn over 150 spørsmål, og her svarer vi på et utvalg av dem.  

Publisert 15.03.2021
Lesetid: 3 min
Nyhet

Seks råd til arbeidsgivere som har ansatte på hjemmekontor

Mange arbeidstakere har nå jobbet ett år fra hjemmekontor. – Det er viktig at arbeidsgiver fortsatt holder kontakt med de ansat...

Publisert 11.03.2021
Lesetid: 4 min
Illustrasjon smittevern
Nyhet

Oppdatert smittevernveileder for arbeidsplasser og hjemmekontor

Det er viktig med godt smittevern på arbeidsplassene. Hittil i år er det meldt om 63 utbrudd på norske arbeidsplasser. Det har...

Publisert 10.03.2021
Nyhet

Ny digital søkeløsning forenkler byggesøknader

Bedre oversikt og mer effektiv søkeprosess. Nå kan du fylle ut søknaden om Arbeidstilsynets samtykke som en del av byggesøkeløs...

Publisert 04.03.2021
Lesetid: 5 min
Meninger

Forsvarlig norgesrekord i veibygging?

Arbeidstilsynet frykter at fokuset på rekorder og rask veiutbygging kan føre til at forsvarlig arbeidstid blir nedprioritert,...

Publisert 03.03.2021
Lesetid: 3 min