Artikler

Bildet viser en mann som holder ei bok i håndflaten. Over boken er det redigert inn fem lovparagraftegn.

FORSKRIFTER OPPDATERT: Fra nyåret ble en rekke endringer i arbeidsplassforskriften iverksatt. FOTO: Colourbox.com.

Nyhet

Endringer i arbeidsmiljøforskriftene

Flere endringer i arbeidsmiljøforskriftene trådte i kraft 1. januar 2022.

Publisert 19.01.2022
Lesetid: 3 min
Arbeider i jobb på en byggeplass

Arbeider i jobb på en byggeplass. Foto: Arbeidstilsynet

Nyhet

Skal virksomheten din hente inn utenlandske arbeidstakere?

Sjekk hva utenlandske arbeidstakere må ha på plass før de kommer inn i Norge.  

Publisert 13.12.2021
Lesetid: 2 min
Bildet viser hendet som skjærer i en torsk.

VIKTIG MED GODT SMITTEVERN: Mange utenlandske arbeidstakere som skal delta i vinterfisket, kommer fra land med relativt lav andel koronavaksinerte. Arbeidstilsynet håper god informasjon til både bransjen og arbeidstakerne kan bidra til å redusere smitterisikoen. FOTO: Colourbox.com.

Nyhet

Ber fiskeindustrien følge opp det gode smittevernet

Arbeidstilsynet ber virksomheter i fiskeindustrien sørge for at de har gode rutiner for smittevern. Mange tusen utenlandske...

Publisert 13.12.2021
Lesetid: 2 min
Bildet viser ei gate uten mennesker. Det er mørkt ute og mellom  husene henger det julepynt.

GRENSER FOR ARBEIDSTID: Når jula nærmer seg, er det mange hel- og deltidsansatte som jobber lange arbeidsdager og -uker. Regelverket har grenser for arbeidstiden og krav om pauser og daglig og ukentlig fri. FOTO: Colourbox.

Nyhet

Arbeidstid i jula

Restauranter, utesteder, butikker og varetransport er noen av bransjene hvor det er ekstra travelt frem mot jul. Men hvilke...

Publisert 08.12.2021
Lesetid: 5 min
Bildet viser overkroppen til en mann som sitter på en kontorplass foran en PC

Ansatte i ledende og særlig uavhengig stilling har også krav på forsvarlig arbeidstid. 

Nyhet

Ledende og særlig uavhengig stilling - eller?

Mange ansatte i ledende og særlig uavhengig stilling møter egentlig ikke kriteriene for stillingskategorien. Både arbeidstakere...

Publisert 29.11.2021
Lesetid: 3 min
Bildet viser tre forskjellige faresymboler for klassifisering og merking av kjemikalier

NYE KRAV: Alle stoffer og stoffblandinger som har helsefarlige, brannfarlige, eksplosive eller miljøskadelige egenskaper skal ha et sikkerhetsdatablad. Fra 1. januar 2023 skal samtlige kjemisikkerhetsdatablader oppfylle kravene i det nye regelverket.

Nyhet

Nye regler for sikkerhetsdatablader for kjemikalier

Innen 1. januar 2023 må alle sikkerhetsdatablader for kjemikalier være oppdatert i tråd med nye krav i den europeiske...

Publisert 18.11.2021
Lesetid: 2 min
En arbeider som utfører tunge løft i en grøft
Nyhet

Forebygging av muskel- og skjelettplager i bygg- og anleggsbransjen

Muskel- og skjelettsmerter er en av de største enkeltårsakene til både sykefravær og uføretrygd i Norge i dag. Å jobbe i bygg- ...

Publisert 10.11.2021
Lesetid: 2 min
Bildet viser to personer på en byggeplass. Mannen i bakgrunnen leder et betongelement ned mot bakken.

VIKTIG MED FOREBYGGING: Mange ulykker i bygg- og anleggsbransjen henger sammen med mangler ved risikovurdering, opplæring, virksomhetsledelse og operativ ledelse. FOTO: Arbeidstilsynet. 

Nyhet

Ny rapport om arbeidsmiljøet i bygg og anlegg: På tross av nedgang – vær varsom

I 2020 ble det registrert vel 2.500 arbeidsskader i næringen bygge- og anleggsvirksomhet. Dette tilsvarer 9,3 arbeidsskader per...

Publisert 04.11.2021
Lesetid: 2 min
Biletet viser to HMS-kort. Eit grønt med bilete av ein mann og eit gult med bilete av ei kvinne.

BESTILL ENKELT SJØLV: Arbeidstilsynet tilrår å bestille direkte frå hmskort.no, som er den offisielle nettsida for HMS-kort. 

Nyhet

Unngå dyre HMS-kort

Mange aktørar tener gode pengar på å selje HMS-kort til norske verksemder. Arbeidstilsynet oppmodar verksemdene til å bestille...

Publisert 04.11.2021
Lesetid: 3 min