Forslag til endringer i forskrift om offentlig godkjenning av renholdsvirksomheter m.m. og forskrift om HMS-kort på bygge- og anleggsplasser

Denne høringen gjelder mindre endringer som hvilke opplysninger skal fremgå av HMS-kortene, samt krav om makulering av kort. I tillegg foreslår Arbeidstilsynet å endre tidspunkt for levering av årlig melding for godkjente renholdsvirksomheter. Høringsfristen er 1. oktober 2019.  

PDF Forslag til endringer i forskrift om offentlig godkjenning av renholdsvirksomheter m.m. og forskrift om HMS-kort på bygge- og anleggsplasser.PDF pdf Høringsliste.pdf