§ 5. Utgifter til diett

Ved transportoppdrag med planlagt overnatting, skal diett utbetales med en sats som tilsvarer det norske myndigheter til enhver tid godkjenner som skattefri diett. Det utbetales 1/3 diettsats per påbegynt 8. time.