§ 6. Utbetaling av lønn

Utbetaling av lønn skjer senest den 20. hver måned. Faller utbetalingsdagen på en helligdag, utbetales lønnen dagen forut.
De variable tillegg i de enkelte måneder utbetales i forbindelse med den ordinære lønnsutbetaling i den påfølgende måned.
Foranstående er ikke til hinder for at det mellom bedriften og de ansattes tillitsvalgte, i bedrift som er omfattet av tariffavtale inngått med fagforening med innstillingsrett, kan avtales andre betalingsordninger.