§ 4. Fratrekk i lønn for innkvartering i bedriften

Ved fratrekk i bruttolønnen for innkvartering i bedriften, gjelder følgende satser:
  1. a.
    For enkeltrom kr 630,83 pr. md
  2. b.
    For dobbeltrom kr 410,30 pr. md.