§ 4. Fratrekk i lønn for innkvartering i bedriften

Ved fratrekk i bruttolønnen for innkvartering i bedriften, gjelder følgende satser:
  1. a.
    For enkeltrom kr 600,79 pr. måned
  2. b.
    For dobbeltrom kr 390,76 pr. måned.