§ 3. Lønnsbestemmelse

Arbeidstakere som utfører arbeid som nevnt i § 2, skal ha en lønn per time på minst:
 1. 1.
  For unge arbeidstakere:
  1. a.
   16 år: kr 128,58
  2. b.
   17 år: kr 138,08
  3. c.
   18 år: kr 152,34.
 2. 2.
  Begynnerlønn for arbeidstakere over 20 år/etter 4 md. praksis over 18 år: kr 190,79.