§ 4. Lønnsbestemmelser

Arbeidstakere som utfører bygningsarbeid, jf. § 2, skal minst ha en lønn per time på:
a.For fagarbeider:
Fagarbeidere er arbeidstakere som har fag- eller svennebrev i vedkommende fag. Utenlandske fagbrev som er godkjent av NOKUT er sidestilt med norsk fagbrev.
kr 238,30
b.For ufaglærte uten bransjeerfaring:kr 214,90
For ufaglærte med minst ett års bransjeerfaring:kr 223,80
c.For arbeidstakere under 18 år:kr 146,50