Forskrift om delvis allmenngjøring av tariffavtale for byggeplasser i Norge

DatoFOR-2022-12-09-2155
DepartementArbeids- og inkluderingsdepartementet
Publisert2022-12-13 13:30
Ikrafttredelse2022-12-15
Sist endret
FOR-2023-05-26-761
Endrer
FOR-2021-05-10-2070
Hjemmellov/1993-06-04-58/§5,
KorttittelForskrift om delvis allmenngjøring av tariffavtale for byggeplasser i Norge

Last ned forskriften som PDF


Hjemmel: Fastsatt av Tariffnemnda 9. desember 2022 med hjemmel i lov 4. juni 1993 nr. 58 om allmenngjøring av tariffavtaler m.v. (allmenngjøringsloven) § 5.
Endret ved forskrift 26 mai 2023 nr. 761 (i kraft 15 juni 2023).