Kan arbeidsgiver tilkalle meg på jobb når det er fint vær?

Publisert 23.05.2022 - Lesetid: 2 min

Når sola titter frem og uteserveringene fylles, er det mange arbeidsgivere som trenger arbeidskraft på kort varsel. Arbeidstilsynet får mange spørsmål om det er lov med såkalte «solvakter».

Svaret er: Ja, det er lov å ha avtaler om tilkallingsvakter ved godt vær, men kontraktene som inngås må være tydelige på hva man har krav på og ikke.

I kontrakten må det for eksempel komme frem om man har krav på kompensasjon for å være tilgjengelig, og om man kan si nei til å ta vakter når man blir spurt. Dersom man er forpliktet til å ta vakter, vil det dreie seg om beredskapsvakter som skal kompenseres.

Bildet viser en uterestaurant med mange mennesker og to personer som går på gata utenfor. Det er motlys, så man ser ikke så mange detaljer.

VARIERENDE BEMANNINGSBEHOV: Væravhengige arbeidsavtaler må gjøres tydelige, slik at det ikke er noen tvil fra verken arbeidsgiver eller arbeidstaker om hva man er enige om. FOTO: Colourbox.com. 

– Arbeidsmiljøloven har ingen særregler om «solvakter». Slike avtaler kan inngås for å ha faste personer man kan kontakte dersom det oppstår et akutt behov for ekstra arbeidskraft. I andre enden av «værskalaen» har man brøyte- og strømannskaper som kan kalles ut på kort varsel når været krever det, sier Vigleik Aas som er seksjonsleder for Svartjenesten i Arbeidstilsynet.

En avtale som ekstrahjelp innebærer vanligvis ingen faste timer eller vakter. Man blir tatt kontakt med når behovet oppstår, og i utgangspunktet skal det da inngås avtale for hver gang dette skjer, i tillegg til avtalen om at man er ekstrahjelp.

Det er normalt at det finnes en intern avtale i virksomheten som regulerer eventuell lønn for slike vakter. Enkelte bransjer, eksempelvis serveringsbransjen, har minstelønn