Arbeidstid

Nyheter

Brøytebil  i snøvær

STORE SNØMENGDER: Brøytemannskaper må arbeide på spreng for å holde vegene åpne. Arbeidsgiver må sørge for at ansatte får tilstrekkelig hvile og har forsvarlig arbeidsbelastning. FOTO: Colourbox

Nyhet

Store snømengder krever varsomhet ved snørydding

I de siste ukene har det kommet store snømengder i sørlige landsdeler. Og mer er på veg. Arbeidstilsynet ber virksomheter og...

Publisert 05.01.2024
Lesetid: 2 min
Bildet viser en sykehuskorridor og flere hvitkledde ansatte som går gjennom den. Alle er uskarpe, så man ser ikke ansiktet til de ansatte.

VÆR FORUT: – En god turnus løser ikke alt. Men ved å ta noen gode grep ved turnusplanleggingen, kan sykehusene få bukt med noe av overtidsbruken, mener Anette Østmo Farstad i Arbeidstilsynet. FOTO: Arbeidstilsynet. 

Nyhet

Arbeidstilsynet vil hjelpe sykehusene med å få ned overtidsbruken

Mange sykehus sliter med høy arbeidsbelastning og mye overtidsarbeid. Arbeidstilsynet kontakter nå sykehusene med råd om hvorda...

Publisert 14.11.2023
Lesetid: 7 min
Bildet viser en mann som sitter foran en PC. Han har mange ark på skrivebordet og ei tavle bak seg hvor det er hengt opp dokumenter.

SKAL VERNAST: Arbeidstilsynet minnar om at det skal mykje til før nytilsette kan få unntak frå arbeidstidsreglane. At arbeidstakarar ønsker å lære mykje på kort tid og å oppnå resultatar, er ikkje avgjerande. Heller ikkje kor høg fastlønn dei får. FOTO: Colourbox. 

Meninger

Nyutdanna arbeidstakarar skal ha overtidsbetalt

Unge arbeidstakarar skal stå i arbeid i mange år. Da er det viktig med ein god, forsvarleg start.

Publisert 22.09.2023
Lesetid: 3 min
Illustrasjon av sjekkliste og personer med pc rundt et bord.

NYE SØKNADSSKJEMA: Arbeidstilsynet behandler søknader om gjennomsnittsberegning av alminnelig arbeidstid og søknader om utvidet overtid. ILLUSTRASJON: Arbeidstilsynet

Nyhet

Nye søknadsskjema om arbeidstid forenkler søkeprosessen

Nå kan du søke om gjennomsnittsberegning av alminnelig arbeidstid og utvidet overtid mer effektivt med automatisk veiledning.

Publisert 26.06.2023
Lesetid: 3 min