Arbeidstilsynet fører tilsyn med julebordsesongen

Publisert 25.11.2022 - Lesetid: 3 min

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Arbeidstilsynets inspektører går nå ut for å kontrollere at ansatte i overnattings- og serveringsbransjen har de lønns- og arbeidsvilkårene de har krav på.

Kvinnelig servitør henter mat fra kjøkken.

MÅLRETTET INNSATS: Arbeidstilsynet skal føre tilsyn med en rekke overnattings- og serveringsvirksomheter i tiden som kommer.

– Alle som driver i overnattings- og serveringsbransjen må nå forberede seg på å få besøk av oss, sier Cathrine Prahl Reusch, seksjonsleder i Arbeidstilsynet.

– Vi setter inn en ekstra innsats frem mot jul fordi vi vet at dette er en bransje der ansatte er særlig utsatte for brudd på arbeidsmiljøregelverket. Nå er det julebordsesong og travle tider, og det er også nettopp da det oftest glipper på rettigheter og arbeidsforhold.  

De kommende ukene skal Arbeidstilsynet gjennomføre kontroller og gjøre kartlegginger over hele landet, med hovedfokus på lønns- og arbeidsvilkår. Både spisesteder, utesteder, gatekjøkken og overnatting er i målgruppen for kontrollene.  

Sårbar bransje for useriøsitet 

– I overnattings- og serveringsbransjen er det mange små virksomheter, høy turnover og travle høysesonger. I tillegg er mange ansatte unge og utenlandske, og kan ofte ha mindre kunnskap om både plikter og rettigheter i arbeidslivet, sier Prahl Reusch. 

– Overnatting- og servering er blant de mest risikoutsatte bransjene og derfor er det ekstra viktig at vi følger nøye med.  

Tidligere kontroller har også vist at det er en del useriøse aktører.  

– I tillegg til en del sårbare arbeidstakere er bransjen preget av tidvis lange arbeidsdager, mye kvelds- og helgearbeid og både fysisk krevende og ensformig arbeid. Alle disse faktorene gjør at den er sårbar for arbeidslivskriminalitet og useriøsitet, sier Prahl Reusch.

– Selv om de aller fleste har et ønske og en ambisjon om å drive seriøst, ser vi at det i denne bransjen både fins noen kriminelle aktører som bevisst bryter blant annet arbeidsmiljølovverket og en del useriøse som ikke kjenner, eller bruker tid på, regelverket.  

Krav om minstelønn 

Noe av det som blir kontrollert er lønn. Det er generell minstelønn for alle ansatte i overnatting, servering og catering. Minstelønn er fastsatt blant annet for å sikre like lønnsvilkår for alle ansatte i en bransje der ansatte er mer sårbare for å bli utnyttet. Minstelønn gjelder uavhengig av om arbeidstaker er norsk eller utenlandsk. Det har ingen betydning om arbeidstaker er fast eller midlertidig ansatt eller jobber i hel- eller deltidsstilling. 

Ikke for å gjøre det vanskelig 

– Vi har forståelse for at det er hektisk i utelivsbransjen om dagen og at noen vil oppleve det forstyrrende at vi kommer på kontroll, men vi er opptatt av at de ansatte skal ha riktige lønns- og arbeidsvilkår – både i høy- og lavsesonger, sier Prahl Reusch.

– Da må vi ut når vi vet det er aktivitet.  

Tips oss 

Vi ønsker tips ved mistanke om kritikkverdige forhold eller brudd på arbeidsmiljøregelverket i overnattings- og serveringsbransjen. Ta kontakt med oss. 

Her kan du tipse Arbeidstilsynet.

Dersom du har spørsmål knyttet til egen arbeidssituasjon kan du ta kontakt med oss. 

Finn kontaktinformasjon til Arbedstilsynets Svartjeneste.

Relaterte artikler