Servering

Nyheter

Bildet viser en kvinnelig servitør som holder i en tallerken med mat.

PÅ TILSYN: Arbeidstilsynet kontrollerer nå overnattings- og serveringssteder for å undersøke at arbeidstakere har anstendige lønns- og arbeidsvilkår. FOTO: Arbeidstilsynet.

Nyhet

Arbeidstilsynet kontrollerer serveringsbransjen

I år vil enda flere serveringssteder enn i fjor få tilsyn fra Arbeidstilsynet. Vi undersøker at arbeidstakere har anstendige...

Publisert 07.02.2024
Lesetid: 3 min
Bildet viser en bartender som står bak disken og lager en drink.

UTSETT NÆRING: – Bransjen er prega av mange små verksemder, stor gjennomstrøyming og mykje deltidsarbeid, påpeiker direktør Trude Vollheim i Arbeidstilsynet. FOTO: Arbeidstilsynet

Nyhet

Brot i 7 av 10 kontrollar i utelivsbransjen

Arbeidstilsynet har det siste året gjennomført meir enn 1000 tilsyn med lønns- og arbeidsvilkår i overnattings- og serveringsbr...

Publisert 10.05.2023
Lesetid: 4 min
Bildet viser en kvinnelig servitør som strekker seg etter et glass i en bar.

SKAL TAS TAK I: Overnattings- og serveringsbransjen preges av tett kontakt med gjester, mye sent arbeid og alkoholservering, og er blant bransjene hvor det oftest rapporteres om seksuell trakassering. FOTO: Arbeidstilsynet. 

Nyhet

Mange virksomheter i overnatting og servering gjør for lite for å forebygge og håndtere seksuell trakassering

De siste fem årene har Arbeidstilsynet undersøkt i vel 800 tilsyn om virksomheter innen overnatting og servering har rutiner fo...

Publisert 10.03.2023
Lesetid: 6 min