Nettmøte: Rollen som verneombud på en kontorarbeidsplass - ønskereprise

Teams

Verneombudets rolle går ut over å håndheve regler og retningslinjer – den innebærer en viktig balanse mellom å påse, og å påvirke konstruktivt. Rollen kan være utfordrende, og til tider ensom.

Som verneombud kan du settes i krevende situasjoner, der du må balansere mellom å representere dine kollegaers interesser, samtidig som du opprettholder en konstruktiv dialog med ledelsen. 

Vi inviterer til et nettmøte for å styrke din kompetanse og gi deg nyttige tips i utøvelsen av rollen.  

  • Når: 21. mai kl. 09.00-11.00
  • Hvor: Teams, påmeldte mottar lenke 
  • Påmeldingsfrist: 20. mai kl. 10.00

Meld deg på nettmøtet her

NB! Vi presiserer at disse nettmøtene er «ønskereprise» fra en serie med nettmøter som ble gjennomført i januar og februar. Ønskereprise gjennomføres ettersom svært mange ikke fikk plass på nettmøtene i januar og februar.  

I løpet av høsten vil det gjennomføres nettmøter for verneombudene med andre og mer fordypende tematikk.

Innhold

Arbeidsmiljøet er av avgjørende betydning for ansattes helse og produktivitet. Som verneombud har du en viktig rolle i å bidra til gode arbeidsforhold.  

Målet med dette nettmøtet er å styrke din kompetanse og gi deg nyttige tips, slik at rollen som verneombud på kontorarbeidsplassen blir enklere å fylle.  

Vi skal diskutere utfordringer, erfaringer og beste praksis. Du lærer mer om hvordan du kan fungere godt i rollen, og får snakke med verneombud fra andre kontorarbeidsplasser.

I møtet vil det bli mulighet for å stille spørsmål, og å dele ideer og tips med hverandre.

Påmelding

Nettmøtet er gratis å delta på, men du må melde deg på. Lenke til nettmøte sendes til påmeldte. Vi ser frem til å treffe deg!

Velkommen!

Alle datoer for ønskereprise:

Bruk lenkene for å lese mer og melde deg på: