Kurs

  • Maskinsikkerhet

    Dato: onsdag 15. april 2020

    Sted: Statens hus i Trondheim

    I arbeidslivet skjer det mange skader og ulykker, og de fleste ulykkene skjer i forbindelse med bruk og vedlikehold av maskiner og utstyr.

    Bli med på gratis seminar om maskinsikkerhet!