Kurs

 • Trondheim: Seminar om krav til sikkerhetsdatablad

  Dato: 10. september 2019

  Sted: Statens hus, Trondheim

  Dette seminaret handler om krav til sikkerhetsdatablad (SDS) og retter seg mot leverandører av kjemikalier. Seminaret er gratis og er et samarbeid mellom flere myndigheter som fører tilsyn med SDS.

 • Stavanger: Seminar om krav til sikkerhetsdatablad

  Dato: 17. september 2019

  Sted: Stavanger

  Dette seminaret handler om krav til sikkerhetsdatablad (SDS) og retter seg mot leverandører av kjemikalier. Seminaret er gratis og er et samarbeid mellom flere myndigheter som fører tilsyn med SDS.

 • Workshop: Gravearbeid

  Dato: 3. oktober 2019 – 3. oktober 2019

  Sted: Statens Hus, Prinsensgt. 1, Trondheim

  På dette arrangementet vil Arbeidstilsynet, sammen med anleggsnæringen og andre samarbeidende aktører bidra til erfaringsdeling og økt kunnskap om sikkert gravearbeid.

 • Hvordan unngå arbeidslivskriminalitet i offentlige kontrakter?

  Dato: 8. oktober 2019 – 14. november 2019

  Sted: Oslo, Trondheim, Bodø, Tromsø, Bergen

  Arbeidstilsynet, Skatteetaten og Difi inviterer til kurs som viser deg hvordan du kan etterleve forskriften om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter. Vi viser deg hvordan du kan følge opp kontraktene dine og gjennomføre kontroll av lønns- og arbeidsvilkår.

 • Kurs i forebygging og håndtering av seksuell trakassering

  Dato: 15. oktober 2019

  Sted: Stavanger, Radisson Blu Royal Hotell

  Arbeidstilsynet og Likestillings- og diskrimineringsombudet ønsker deg velkommen til gratis kurs i forebygging og håndtering av seksuell trakassering.

 • Trondheim: Godt arbeidsmiljø i nye tider

  Dato: 15. oktober 2019

  Sted: Statens hus, Prinsens gate 1, Trondheim

  Konferansen er et samarbeid mellom Norsk Industri, LO, Statens arbeidsmiljøinstitutt, Legeforeningen og Arbeidstilsynet. Sammen vil de komme med gode råd om godt arbeidsmiljø som gir lønnsomme og innovative bedrifter – som lykkes. 

 • Kurs i forebygging og håndtering av seksuell trakassering

  Dato: 6. november 2019

  Sted: Trondheim, Statens hus

  Arbeidstilsynet og Likestillings- og diskrimineringsombudet ønsker deg velkommen til gratis kurs i forebygging og håndtering av seksuell trakassering.

 • Kurs i forebygging og håndtering av seksuell trakassering

  Dato: 3. desember 2019

  Sted: Hamar, Scandic Hamar Hotell

  Arbeidstilsynet og Likestillings- og diskrimineringsombudet ønsker deg velkommen til gratis kurs i forebygging og håndtering av seksuell trakassering.