Kurs

 • Systematisk HMS-arbeid i overnatting og servering

  Dato: 5. november 2018

  Sted: Ålesund

  Tidspunkt: 5. november 2018 kl. 09 - 15
  Sted: Arbeidstilsynet, Retirovegen 4, Ålesund
  Veiledere: Regionalt verneombud og inspektør fra Arbeidstilsynet

 • HMS-konferansen - Bygg og anlegg

  Dato: 6. november 2018

  Sted: Lillestrøm

  Den nasjonale HMS-konferansen for bygg og anlegg arrangeres på Lillestrøm 6. - 7. november 2018. 

 • Yrkesdykkerkonferansen 2018

  Dato: 13. november 2018

  Sted: Bergen

  Hvordan kan yrkesdykking tilpasse seg framtidens behov og samtidig utføres sikkert og effektivt? NUI, Arbeidstilsynet, Sjømat Norge og Høyskolen på Vestlandet (Dykkerutdanningen) inviterer til nasjonal yrkesdykkerkonferanse.

 • Workshop: Byggherreforskriften – SHA og HMS ved drift og vedlikehold

  Dato: 15. november 2018

  Sted: Statens hus, Auditoriet, Prinsensgate. 1, Trondheim

  Sammen med bygge- og anleggsnæringen og andre samarbeidende aktører bidrar Arbeidstilsynet til erfaringsdeling og økt kunnskap om SHA og HMS i drifts- og vedlikeholdsoppgaver.

 • Kjemikaliedagene 2018

  Dato: 19. november 2018

  Sted: Clarion hotell, Gardermoen

  Årets Kjemikaliedager arrangeres 19. og 20. november på Clarion hotell Gardermoen. De blir arrangert samtidig som Industri Futurum som finner sted til samme sted og samme tid.

 • Kurs i forebygging og håndtering av seksuell trakassering

  Dato: 19. november 2018

  Sted: Bergen, Scandic Ørnen

  Målet med kurset er å sette deltakerne i stand til å bidra til å redusere risikoen for seksuell trakassering og trakassering på arbeidsplassen.

  Det er Arbeidstilsynet og Likestillings- og diskrimineringsombudet som tilbyr kurset. Kurset er gratis.

 • Kurs i forebygging og håndtering av seksuell trakassering

  Dato: 20. november 2018

  Sted: Stavanger, Clarion Hotel Stavanger

  Målet med kurset er å sette deltakerne i stand til å bidra til å redusere risikoen for seksuell trakassering og trakassering på arbeidsplassen.

  Det er Arbeidstilsynet og Likestillings- og diskrimineringsombudet som tilbyr kurset. Kurset er gratis.

 • Kurs i forebygging og håndtering av seksuell trakassering

  Dato: 27. november 2018

  Sted: Oslo, Likestillings- og diskrimineringsombudets lokaler

  Målet med kurset er å sette deltakerne i stand til å bidra til å redusere risikoen for seksuell trakassering og trakassering på arbeidsplassen.

  Det er Arbeidstilsynet og Likestillings- og diskrimineringsombudet som tilbyr kurset. Kurset er gratis.

 • Seminar i håndtering av varsling

  Dato: 8. januar 2019

  Sted: Ålesund

  Varsling er viktig for å avdekke kritikkverdige forhold i arbeidslivet. Men hva er egentlig varsling av kritikkverdige forhold? Hvilke krav stiller arbeidsmiljøloven til varsling? Og hvordan skal arbeidsgiver håndtere varsel?

 • Seminar i håndtering av varsling

  Dato: 9. januar 2019

  Sted: Kristiansand

  Varsling er viktig for å avdekke kritikkverdige forhold i arbeidslivet. Men hva er egentlig varsling av kritikkverdige forhold? Hvilke krav stiller arbeidsmiljøloven til varsling? Og hvordan skal arbeidsgiver håndtere varsel?

 • Seminar i håndtering av varsling

  Dato: 10. januar 2019

  Sted: Førde

  Varsling er viktig for å avdekke kritikkverdige forhold i arbeidslivet. Men hva er egentlig varsling av kritikkverdige forhold? Hvilke krav stiller arbeidsmiljøloven til varsling? Og hvordan skal arbeidsgiver håndtere varsel?

 • Seminar i håndtering av varsling

  Dato: 10. januar 2019

  Sted: Sandefjord

  Varsling er viktig for å avdekke kritikkverdige forhold i arbeidslivet. Men hva er egentlig varsling av kritikkverdige forhold? Hvilke krav stiller arbeidsmiljøloven til varsling? Og hvordan skal arbeidsgiver håndtere varsel?

 • Seminar i håndtering av varsling

  Dato: 16. januar 2019

  Sted: Oslo

  Varsling er viktig for å avdekke kritikkverdige forhold i arbeidslivet. Men hva er egentlig varsling av kritikkverdige forhold? Hvilke krav stiller arbeidsmiljøloven til varsling? Og hvordan skal arbeidsgiver håndtere varsel?

 • Seminar i håndtering av varsling

  Dato: 17. januar 2019

  Sted: Bergen

   Varsling er viktig for å avdekke kritikkverdige forhold i arbeidslivet. Men hva er egentlig varsling av kritikkverdige forhold? Hvilke krav stiller arbeidsmiljøloven til varsling? Og hvordan skal arbeidsgiver håndtere varsel?

 • Seminar i håndtering av varsling

  Dato: 17. januar 2019

  Sted: Skien

  Varsling er viktig for å avdekke kritikkverdige forhold i arbeidslivet. Men hva er egentlig varsling av kritikkverdige forhold? Hvilke krav stiller arbeidsmiljøloven til varsling? Og hvordan skal arbeidsgiver håndtere varsel?

 • Seminar i håndtering av varsling

  Dato: 21. januar 2019

  Sted: Gjøvik

  Varsling er viktig for å avdekke kritikkverdige forhold i arbeidslivet. Men hva er egentlig varsling av kritikkverdige forhold? Hvilke krav stiller arbeidsmiljøloven til varsling? Og hvordan skal arbeidsgiver håndtere varsel?

 • Seminar i håndtering av varsling

  Dato: 22. januar 2019

  Sted: Fredrikstad

  Varsling er viktig for å avdekke kritikkverdige forhold i arbeidslivet. Men hva er egentlig varsling av kritikkverdige forhold? Hvilke krav stiller arbeidsmiljøloven til varsling? Og hvordan skal arbeidsgiver håndtere varsel?

 • Seminar i håndtering av varsling

  Dato: 25. januar 2019

  Sted: Bodø

  Varsling er viktig for å avdekke kritikkverdige forhold i arbeidslivet. Men hva er egentlig varsling av kritikkverdige forhold? Hvilke krav stiller arbeidsmiljøloven til varsling? Og hvordan skal arbeidsgiver håndtere varsel?

 • Seminar i håndtering av varsling

  Dato: 29. januar 2019

  Sted: Trondheim

  Varsling er viktig for å avdekke kritikkverdige forhold i arbeidslivet. Men hva er egentlig varsling av kritikkverdige forhold? Hvilke krav stiller arbeidsmiljøloven til varsling? Og hvordan skal arbeidsgiver håndtere varsel?

 • Seminar i håndtering av varsling

  Dato: 30. januar 2019

  Sted: Stavanger

  Varsling er viktig for å avdekke kritikkverdige forhold i arbeidslivet. Men hva er egentlig varsling av kritikkverdige forhold? Hvilke krav stiller arbeidsmiljøloven til varsling? Og hvordan skal arbeidsgiver håndtere varsel?

 • Seminar i håndtering av varsling

  Dato: 30. januar 2019

  Sted: Tromsø

  Varsling er viktig for å avdekke kritikkverdige forhold i arbeidslivet. Men hva er egentlig varsling av kritikkverdige forhold? Hvilke krav stiller arbeidsmiljøloven til varsling? Og hvordan skal arbeidsgiver håndtere varsel?

 • Seminar i håndtering av varsling

  Dato: 31. januar 2019

  Sted: Alta

  Varsling er viktig for å avdekke kritikkverdige forhold i arbeidslivet.
  Men hva er egentlig varsling av kritikkverdige forhold? Hvilke krav stiller arbeidsmiljøloven til varsling? Og hvordan skal arbeidsgiver håndtere varsel?