Kurs og webinarer

 • Webinar: Skoleansatte skal ikke stå alene med belastningene

  Dato: onsdag 10. mai 2023 – onsdag 10. mai 2023

  Sted: Webinar

  Skoleansatte forholder seg i stor grad til andres følelser og opplevelser. De gir mye av seg selv, og må kanskje skjule egne følelser. Over tid kan det være utmattende, og kan føre til psykiske helseplager og påfølgende sykefravær.

 • Seminar i Bodø: Kloke grep i omstilling

  Sted: Nord Universitet, Universitetsalléen 11

  De fleste i dagens arbeidsliv opplever omstilling eller større omorganiseringer. Omstillinger som ikke gjennomføres på en god måte kan ha negative konsekvenser for virksomhetene. Hvilke kloke grep kan dere ta for å opprettholde et godt arbeidsmiljø også under omstilling?

 • Seminar i Drammen: Kloke grep i omstilling

  Sted: Papirbredden 1, Grønland 58, 3045 Drammen (3. etasje)

  Nærmere hver tredje ansatt i Norge sier de har vært gjennom større endringer på jobben de siste tre årene. Hvilke kloke grep kan dere gjøre for å opprettholde et godt arbeidsmiljø også under omstilling?

 • Seminar i Harstad: Kloke grep i omstilling

  Sted: Quality Hotell Harstad, Anna Elisabeths gate 8

  Dei fleste i dagens arbeidsliv opplever omstilling eller større omorganiseringer. Omstillingar som ikkje gjennomføres på ein god måte kan ha negative konsekvensar for verksemdene. Korleis kloke grep kan dykk ta for å oppretthalde eit godt arbeidsmiljø også under omstilling?

 • Seminar på Orkanger: Kloke grep ved omstilling

  Sted: Allfarveien 5, 7300 Orkanger

  Ansatte i både offentlig og privat sektor opplever endringer og omstillinger i arbeidslivet. Hvilke kloke grep kan virksomheter ta for å opprettholde et godt arbeidsmiljø også under omstilling?

 • Seminar på Brekstad: Kloke grep ved omstilling

  Sted: Ørland kultursenter, Rådhusgata 6

  Tilsette i både offentleg- og privat sektor opplever endringar og omstillingar i arbeidslivet. Korleis kloke grep kan dykk ta for å oppretthalde eit godt arbeidsmiljø også under omstilling?

 • Seminar i Moss: Kloke grep i omstilling

  Sted: Dronningens gate 1, 1530 Moss

  Nærmare kvar tredje tilsette i Norge sier dei har vært gjennom større endringar på jobb dei siste tre åra. Korleis kloke grep kan dykk ta for å oppretthalde eit godt arbeidsmiljø også under omstilling?

 • Seminar i Stjørdal: Kloke grep ved omstilling

  Sted: Kimen kulturhus, Sandgata 15, 7500 Stjørdal

  Tilsette i både offentleg- og privat sektor opplever endringar og omstillingar i arbeidslivet. Korleis kloke grep kan dykk ta for å oppretthalde eit godt arbeidsmiljø også under omstilling?

 • Seminar i Stavanger: Kloke grep i omstilling

  Sted: Professor Olav Hanssens vei 10, 4021 Stavanger

  Innan næringar som petroleumsindustri, politi/brannvern og offentleg administrasjon har kring 50 prosent av de tilsette opplevd omstilling eller større omorganiseringar.