Forslag til endringer i arbeidsmiljøforskriftene

Arbeidstilsynet foreslår endringer i arbeidsplassforskriften, forskrift om utførelse av arbeid, forskrift om tiltaks- og grenseverdier, produsentforskriften og forskrift om administrative ordninger. Høringsfristen er 15. september 2019.

pdf Forslag til endringer i arbeidsmiljøforskriftene.pdf pdf Høringsliste.pdf

Høringsinnspill med merknader

Arbeidstilsynet har mottatt disse høringsinnspillene:

pdf Forsvarsdepartementet.pdf pdf Helse- og omsorgsdepartementet.pdf pdf Klima- og miljødepartementet.pdf pdf Landbruks- og matdepartementet.pdf pdf Nye veier.pdf pdf Sweco.pdf pdf Virke.pdf