Forslag til endringer i arbeidsmiljøforskriftene

Arbeidstilsynet foreslår endringer i arbeidsplassforskriften, forskrift om utførelse av arbeid, forskrift om tiltaks- og grenseverdier, produsentforskriften og forskrift om administrative ordninger. Høringsfristen er 15. september 2019.

pdf Forslag til endringer i arbeidsmiljøforskriftene.pdf pdf Høringsliste.pdf

Høringsinnspill med merknader

Arbeidstilsynet har mottatt disse høringsinnspillene:

pdf Klima- og miljødepartementet.pdf