Forslag til endringer i arbeidsmiljøforskriftene

Arbeidstilsynet foreslår endringer i arbeidsplassforskriften, forskrift om utførelse av arbeid, forskrift om tiltaks- og grenseverdier, produsentforskriften og forskrift om administrative ordninger. Høringsfristen var 15. september 2019.

Forslag til endringer i arbeidsmiljøforskriftene.pdf Høringsliste.pdf

Høringsinnspill med merknader

Arbeidstilsynet har mottatt disse høringsinnspillene:

Byggenæringens Landsforening – BNL.pdf LO.pdf MEF.pdf Noralarm.pdf Nye veier.pdf SINTEF.pdf Spekter.pdf Sykehusbygg.pdf Sweco.pdf