Forslag til endringer i arbeidsmiljøforskriftene

Arbeidstilsynet foreslår endringer i arbeidsplassforskriften, forskrift om utførelse av arbeid, forskrift om tiltaks- og grenseverdier, produsentforskriften og forskrift om administrative ordninger. Høringsfristen var 15. september 2019.

pdf Forslag til endringer i arbeidsmiljøforskriftene.pdf pdf Høringsliste.pdf

Høringsinnspill med merknader

Arbeidstilsynet har mottatt disse høringsinnspillene:

pdf Byggenæringens Landsforening – BNL.pdf pdf LO.pdf pdf MEF.pdf pdf Noralarm.pdf pdf Nye veier.pdf pdf SINTEF.pdf pdf Spekter.pdf pdf Sykehusbygg.pdf pdf Sweco.pdf