§ 1. Grunnlaget for allmenngjøring

Forskriften er fastsatt på grunnlag av overenskomst for renholdsbedrifter 2022-2024 mellom Næringslivets Hovedorganisasjon og NHO Service og Handel på den ene side og Landsorganisasjonen i Norge og Norsk Arbeidsmandsforbund på den annen side.