§ 3. Lønnsbestemmelser

Arbeidstakere som utfører arbeid i henhold til § 2, skal minst ha en lønn per time på kroner 158,37.

0 Endret ved forskrift 5 juni 2019 nr. 709 (i kraft 1 juli 2019).