Lønn: - Ikke vær redd for å spørre om mer, for du får ikke mindre

Publisert 02.04.2024 - Lesetid: 3 min

Hva kan Arbeidstilsynet hjelpe deg med når det gjelder lønn? Hvordan vet du om du får den lønna du fortjener? Må du bytte jobb for å få mer? Lønn er tema i den nyeste podkastepisoden av Arbeidslyst.

Et rundt bord midt i bildet, rundt bordet sitter en mann og to kvinner med hver sin mikrofon foran seg

SNAKKER OM LØNN: Til venstre, leder for Svartjenesten Vigleik Aas, forbrukerøkonom i Orkla Sparebank, Mari Muan og programleder Elin Solvang Hjelmen. Foto: Arbeidstilsynet.

– Vi får alle tenkelige spørsmål om lønn. De tristeste handler om de som ikke har fått utbetalt lønn på flere måneder. Det er mennesker i en krisesituasjon, som er fortvilt og ønsker råd og tips om hva de skal gjøre nå. Og så har vi jo de litt mer trivielle, som mener at man fortjener litt mer lønn og lurer på hvordan de skal få det til, sier seksjonsleder Vigleik Aas i Arbeidstilsynets svartjeneste.

Han forklarer videre at Arbeidstilsynet ikke er en blålysetat som kan rykke ut for å ordne opp, fordi lønnsområdet er avtalebasert mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. 

– Men vi kan gi god veiledning på lover og regelverk. Det er likevel noen områder som har minstelønnssatser. Der har Arbeidstilsynet myndighet til å gripe inn hvis man får mindre lønn enn det forskriften tilsier, sier Aas.

Mer om hvilke bransjer som har minstelønn

Mer opptatt av lønn nå som det er dyrtid

Forbrukerøkonom Mari Muan fra Orkla Sparebank sier at folk er mer opptatt av lønn nå som det er dyrtid.

– Det er en del andre henvendelser enn vi fikk for bare noen år siden. Tidligere så har det vært fokus på å låne penger, til oppussing eller boligbytte. Nå er det flere som kontakter oss for å få ned kostnadene, forhandle på renta eller prisen på forsikring.

Hvordan gå fram for å få mer lønn?

Mange tenker jobbytte er den mest effektive måten å gå opp i lønn på. Men hva skal du si om du blir spurt om hva du forventer i lønn, eller hva du tjener i dag?
– Du er ikke pliktig til å si hva du tjener i et jobbintervju, sier Vigleik Aas.

– Men du kan spille ballen tilbake til arbeidsgiver, og si at du føler deg trygg på at de vil komme med et tilbud som er godt og representerer nivået i bedriften.

Du kan også forsøke å forhandle deg til bedre lønn i din nåværende jobb, sier forbrukerøkonom Mari Muan.

– Åpen dialog er alfa omega i lønnsforhandlinger. Følg med på eget ansvarsområde, får du mer ansvar, er det naturlig å gå opp i lønn også.

For å undersøke om du er har riktig lønnsnivå, anbefaler både Aas og Muan å sjekke lønnsnivået i bransjen med fagforeningen din. De anbefaler også å spørre arbeidsgiver om hva som forventes av deg, for at du skal gå opp i lønn.
Mange bedrifter er underlagt en tariffavtale, som legger klare føringer for når man kan forhandle om lønn.

– Sjekk tariffavtalen din, og sjekk med dine tillitsvalgte. For du er jo selvfølgelig fagorganisert? spør Vigleik Aas retorisk.

Lønn er ikke det viktigste

Lønn er viktig, men ikke det viktigste, sier Vigleik Aas:

– Det er undersøkelser som viser tydelig at de aller fleste rangerer gode kollegaer, hvordan lederen verdsetter deg, hvor stor autonomi du har i jobben, hvor stor fleksibilitet du har i jobben, som viktigere enn lønn. Så det er en helhetsvurdering man må gjøre når man enten skal bytte jobb, eller vurdere om man skal fortsette i den jobben man har.

Også folk vi snakket med på gata kom med noen visdomsord:

– Jeg har egentlig kommet til en erkjennelse av at du ikke får noe du ikke ber om. Nå tar jeg mer ansvar for eget lønnsbilde og lønnsutvikling. En annen sier:

– Men man må i hvert fall ikke være redd for å be om mer, for du får ikke mindre.