IA-avtalen forlenges

Publisert 03.11.2022 - Lesetid: 2 min

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Regjeringen og partene i arbeidslivet er enige om å forlenge dagens IA-avtale med to år.

Illustrasjonsbilde av ulike bransjer fra Arbeidsmiljøportalen.

VERKTØY FOR ARBEIDSMILJØET: Arbeidsmiljøportalen er et resultat av Arbeidsmiljøsatsingen i IA-avtalen. ILLUSTRASJON: Arbeidsmiljøportalen.no

– En forlengelse av avtalen gjør at vi kan fortsette vårt styrkede arbeid med å veilede virksomheter til å jobbe kunnskapsbasert og mer treffsikkert i sitt forebyggende arbeidsmiljøarbeid, sier direktør Trude Vollheim i Arbeidstilsynet.

IA-avtalen har som mål å skape et arbeidsliv med plass til alle, gjennom å forebygge sykefravær og frafall.

Arbeidsmiljøsatsingen er et av virkemidlene

IA-avtalen som ble inngått for perioden 2019-2022, etablerte flere nye virkemidler, som nå forlenges til 2024. Et av virkemidlene er Arbeidsmiljøsatsingen – et tverretatlig samarbeid mellom NAV, STAMI, Petroleumstilsynet og Arbeidstilsynet. 

I dette arbeidet har Arbeidstilsynet bidratt med styrket veiledning, fått på plass Arbeidsmiljøportalen, og utviklet verktøyet Arbeidsmiljøhjelpen.

Arbeidsmiljøportalen skal hjelpe virksomheter

Arbeidsmiljøportalen inneholder forskningsbaserte fakta om hvilke arbeidsmiljøforhold som i størst grad fører til sykefravær og frafall i ulike bransjer. Verktøyene i portalen skal hjelpe virksomhetene til å jobbe kunnskapsbasert og mer treffsikkert i sitt forebyggende arbeidsmiljøarbeid.

– Styrken i Arbeidsmiljøportalen er at den er bransjerettet slik at det skal være lett for virksomhetene å finne informasjon som er relevant for nettopp sin bransje. Det arbeides kontinuerlig med å lansere flere bransjer i portalen, forteller Vollheim.

Arbeidsmiljøportalen

På Arbeidsmiljøportalen finner du kunnskap og verktøy slik at dere kan jobbe mer systematisk med de forholdene som er viktige for arbeidsmiljøet på arbeidsplassen din. Ikke optimalt arbeidsmiljø koster Norge 75 milliarder kroner hvert år.

Les videre

Innsatsen forsterkes

IA-avtalen understreker at arbeidsplassen er hovedarenaen for IA-arbeidet. Som en videreutvikling av arbeidet skal en partssammensatt arbeidsgruppe komme med forslag til mulige tiltak for å revitalisere og forsterke IA-samarbeidet på den enkelte virksomhet. Målet er at tiltakene skal være klare tidlig i 2023.

Les mer om IA-avtalen (regjeringen.no)