Forskriftsspeil til opphevede forskrifter

I 2013 ble det innført seks nye arbeidsmiljøforskrifter. Krav fra 42 forskrifter ble tatt inn i det nye regelverket. Her finner du forskriftsspeil som viser hvor kravene i de gamle forskriftene ble plassert i de nye. 

Listen med forskriftsspeilene viser til navn på forskriftene og til Arbeidstilsynets tidligere bestillingsnummer (best.nr.) for forskriftene. Merk at det kan ha vært endringer i arbeidsmiljøforskriftene etter disse forskriftspeilene ble laget i 2013.

Last ned forskriftsspeilene

pdf Arbeid i tanker - best.nr. 114.pdf pdf Graving og avstivning av grøfter - best.nr. 151.pdf pdf Ioniserende stråling - best.nr. 187.pdf pdf Tekniske innretninger - best.nr. 221.pdf pdf Asbest - best.nr. 235.pdf pdf Montering og reparasjon av CO2-anlegg for brannslokking - best.nr. 287.pdf pdf Snøskredfare ved oppholds- og anleggssteder - best.nr. 299.pdf pdf Verneombud og arbeidsmiljøutvalg - best.nr. 321.pdf pdf Arbeidstilsynets samtykke ved oppføring av bygning - best.nr. 324.pdf pdf Arbeid på tankfartøy beskyttet med nøytralgass i tankene - best.nr. 393.pdf pdf Vern mot støy på arbeidsplassen - best.nr. 398.pdf pdf Regionale verneombud for bygge- og anleggsvirksomhet - best.nr. 404.pdf pdf Kontroll, merking og fylling av trykkluftflasker til dykking og åndedrettsvern - best.nr. 441.pdf pdf Arbeidsmiljølovens anvendelse på virksomhet i jordbruk og skogbruk som ikke sysselsetter arbeidstaker - best.nr. 462.pdf pdf Arbeidsmiljølovens anvendelse for arbeid i enmannsbedrifter innen bygge- og anleggsvirksomhet - best.nr. 466.pdf pdf Lokale verneombud og arbeidsmiljøutvalg - best.nr. 468.pdf pdf Stillasforskriften - best.nr. 500.pdf pdf Hvilke virksomheter som skal ha knyttet til seg verne- og helsepersonale - Bedriftshelsetjeneste - best.nr. 501.pdf pdf Sikkerhet og helse ved arbeid under vann eller økt omgivende trykk - best.nr. 511.pdf pdf Høytrykksspyling - best.nr. 515.pdf pdf Bruk av personlig verneutstyr på arbeidsplassen - best.nr. 524.pdf pdf Førervern på gamle traktorer - best.nr. 525.pdf pdf Sikkerhetsskilting og signalgivning på arbeidsplassen - best.nr. 526.pdf pdf Havnearbeid - best.nr. 527.pdf pdf Arbeid ved dataskjerm - best.nr. 528.pdf pdf Arbeidsplassen og arbeidslokaler - best.nr. 529.pdf pdf Tungt og ensformig arbeid - best.nr. 531.pdf pdf Arbeid i kontrollrom - best.nr. 533.pdf pdf Forplantningsskader og arbeidsmiljø - best.nr. 535.pdf pdf Arbeid ved avløpsanlegg - best.nr. 542.pdf pdf Helse og sikkerhet i forbindelse med bergarbeid - best.nr. 547.pdf pdf Biologiske faktorer - best.nr. 550.pdf pdf Varmt arbeid - best.nr. 551.pdf pdf Arbeid av barn og ungdom - best.nr. 554.pdf pdf Bruk av arbeidsutstyr - best.nr. 555.pdf pdf Gebyr for byggesaksbehandling - best.nr. 559.pdf pdf Stoffkartotek - best.nr. 565.pdf pdf Kjemikalieforskriften - best.nr. 566.pdf pdf Vibrasjoner - best.nr. 582.pdf pdf Arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste og om godkjenning av bedriftshelsetjeneste - best.nr. 600.pdf pdf Vern mot kunstig optisk stråling på arbeidsplassen - best.nr. 602 .pdf pdf Regionale verneombud for visse bransjer - best.nr. 603.pdf