Høringer om endringer i arbeidsmiljøforskriftene og forskrift om HMS-kort på bygge- og anleggsplasser

Arbeidstilsynet sender forslag til endringer i arbeidsmiljøforskriftene og forskrift om HMS-kort for bygge- og anleggsplasser på høring. Høringsfrist er 30. april 2021.

Høringsdokumenter

pdf Høring - Forslag til endringer i arbeidsmiljøforskriftene og forskrift om HMS-kort på bygge- og anleggsplasser.pdf pdf Høringsbrev.pdf pdf Høringsliste.pdf