Forordning om personlig verneutstyr - 2014

Forslag til Europaparlamentets og Rådets forordning om personlig verneutstyr COM (2014) 186 final. Høringsfrist var 1. april 2015. Her finner du dokumentene i høringssaken. 

Oversendelsesbrev.pdf Høringsbrev.pdf Høringsliste.pdf Forslag til forordning.pdf Vedlegg 1-11.pdf