Forordning om personlig verneutstyr - 2014

Forslag til Europaparlamentets og Rådets forordning om personlig verneutstyr COM (2014) 186 final. Høringsfrist var 1. april 2015. Her finner du dokumentene i høringssaken. 

pdf Oversendelsesbrev.pdf pdf Høringsbrev.pdf pdf Høringsliste.pdf pdf Forslag til forordning.pdf pdf Vedlegg 1-11.pdf