Forslag til endringer i internkontrollforskriften

Høring om endringer i internkontrollforskriftens virkeområde og i kravet om samordning. Høringsfristen er 20. november 2020. 

Arbeidstilsynet har sammen med Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet, Miljødirektoratet og Næringslivets sikkerhetsorganisasjon utarbeidet forslag til endring av internkontrollforskriften § 2 om virkeområde og § 6 om samordning. Arbeidstilsynet er koordinerende etat for forskriften.

Høringsdokumenter

pdf Høringsbrev – forslag til endringer i internkontrollforskriften.pdf pdf Høringsnotat.pdf pdf Forslag til endringer i internkontrollforskriften.pdf pdf Høringsliste.pdf

Høringsfristen var 20. november 2020.

Vi gjør oppmerksom på at alle har anledning til å gi høringsinnspill, selv om man ikke står på høringslisten.