Forslag til endringer i forskrift om tiltaks- og grenseverdier

Arbeidstilsynet foreslår endringer i forskrift om tiltaks- og grenseverdier. Forslaget gjelder nye grenseverdier for repirabelt krystallinsk silika og seksverdige kromforbindelser. Høringsfristen er 29. mai 2020.

Høringsdokumenter

pdf Høringsbrev – forslag til endringer i forskrift om tiltaks- og grenseverdier.pdf pdf Respirabelt krystallinsk silika - Høringsutkast.pdf pdf Seksverdige kromforbindelser - Høringsutkast.pdf pdf Høringsinstanser.pdf

Høringsfristen er 29. mai 2020.