Forslag til endringer i forskrift om tiltaks- og grenseverdier

Arbeidstilsynet foreslo endringer i forskrift om tiltaks- og grenseverdier. Forslaget gjaldt nye grenseverdier for repirabelt krystallinsk silika og seksverdige kromforbindelser. Høringsfristen var 29. mai 2020.

Høringsdokumenter

pdf Høringsbrev – forslag til endringer i forskrift om tiltaks- og grenseverdier.pdf pdf Respirabelt krystallinsk silika - Høringsutkast.pdf pdf Seksverdige kromforbindelser - Høringsutkast.pdf pdf Høringsinstanser.pdf

Høringsfristen var 29. mai 2020. 

Høringssvar

Arbeidstilsynet har fått følgende svar med merknader til høringen:

pdf Arbetsmiljöverket.pdf pdf Byggenæringens Landsforening.pdf pdf Elkem.pdf pdf Folkehelseinstituttet.pdf pdf Landsorganisasjonen.pdf pdf Maskinentreprenørenes Forbund.pdf