Forslag til endringer i forskrift om maskiner

Arbeidstilsynet har utarbeidet forslag til endringer i forskrift om maskiner av 20. mai 2009 nr. 544 - gjennomføring av forordning (eu) nr. 2016/1628. Høringsfristen var 23. mars 2017. Her finner du dokumentene i høringssaken.

Høringsbrev.pdf Høring informasjon.pdf Høringsliste.pdf Forslag til forskriftsendringer.pdf