Den norske forening for medisinsk mikrobiologis høringssvar på forslag til endringer i vedlegg II til forskrift om tiltaks- og grenseverdier

Vi synes at høringsutkastet ser nokså greit ut. Noen små kommentarer finer dere under.

Bakterier i smitterisikogruppe 2

Rickettsia canadensis og Rickettsia montanensiser klassifiseres i smitterisikogruppe 3 av andre land/retningslinjer, noe som virker fornuftig.

Capnocytophaga canimorsus bør omtales, hvis noen leter i listen og er i tvil. Denne klassifiseres av andre i smitterisikogruppe 2.

Bakterier i smitterisikogruppe 3

Brucella ovis bør omtales. Denne klassifiseres av andre i smitterisikogruppe 3.

Toksindannende bakterier som kan forårsake toksiske reaksjoner

Campylobacter jejuni og Yersinia enterocolitica kan forårsake diaré som toksisk reaksjon pga. en enterotoksin. Andre toksindannende bakterier er Legionella pneumophila (cytotoxin) og Listeria monocytogenes (listeriolysin).