Forordning om personlig verneutstyr - 2016

Gjennomføring av forordning (EU) 2016/425 om personlig verneutstyr. Høringsfrist var 29. august 2016. Her finner du dokumentene i høringssaken. 

Oversendelsesbrev.pdf Høringsbrev.pdf Høringsliste.pdf

Høringsinnspill med merknader:

Sjøfartsdirektoratet.pdf