§ 4. Fratrekk i lønn for innkvartering i bedriften

Ved fratrekk i bruttolønnen for innkvartering i bedriften, gjelder følgende satser:

  • a) For enkeltrom kr 555,73 pr. måned
  • b) For dobbeltrom kr 361,45 pr. måned.

0 Endret ved forskrift 21 mai 2019 nr. 653 (i kraft 1 juni 2019).