Vedlegg XIV: Maskiner ilagt markedsførings- og omsetningsforbud

Følgende maskiner skal ikke markedsføres, omsettes eller tas i bruk:

  • 1. Skjære- og kutteutstyr som består av flerleddede sammensatte metalldeler for bruk i bærbare håndholdte ryddesager.

0 Tilføyd ved forskrift 30 des 2013 nr. 1720 (i kraft 1 jan 2014).

Til nr. 1

Dette gjennomfører beslutning 2012/32/EU.