Forskrift om bemanningsforetak

DatoFOR-2008-06-04-541
DepartementArbeids- og sosialdepartementet
PublisertI 2008 hefte 6
Ikrafttredelse01.01.2009, 01.03.2009
Sist endretFOR-2008-12-19-1475
Gjelder forNorge
HjemmelL10.12.2004 nr. 76 § 27,
KorttittelForskrift om bemanningsforetak

Last ned forskriften som PDF


Hjemmel: Fastsatt av Arbeids- og inkluderingsdepartementet 4. juni 2008 med hjemmel i lov 10. desember 2004 nr. 76 om arbeidsmarkedstjenester (arbeidsmarkedsloven) § 27 annet ledd og lov 17. juni 2005 nr. 62 om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven) § 18-3.
Endringer: Endret ved forskrift 19 des 2008 nr. 1475.