§ 1. Forordning om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger (CLP-forordningen)

EØS-avtalen vedlegg II kapittel XV nr. 12zze (forordning (EF) nr. 1272/2008 som endret ved forordning (EF) nr. 790/2009, forordning (EU) nr. 286/2011, forordning (EU) nr. 618/2012, forordning (EU) nr. 758/2013, forordning (EU) nr. 944/2013, forordning (EU) nr. 487/2013, forordning (EU) nr. 605/2014, forordning (EU) nr. 1297/2014, forordning (EU) 2015/491, forordning (EU) 2015/1221, forordning (EU) 2016/1179, forordning (EU) 2016/918, forordning (EU) 2017/542, forordning (EU) 2017/776, forordning (EU) 2018/669, forordning (EU) 2018/1480, forordning (EU) 2019/521, forordning (EU) 2020/11, forordning (EU) 2020/217, forordning (EU) 2020/1182, forordning (EU) 2020/1676, forordning (EU) 2020/1677, forordning (EU) 2021/643, forordning (EU) 2021/849, forordning (EU) 2021/1962, forordning (EU) 2022/692, forordning (EU) 2023/1434, forordning (EU) 2023/1435, forordning (EU) 2023/707 og forordning (EU) 2024/197) om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger (CLP) gjelder som forskrift med de endringer og tillegg som følger av vedlegg II kapittel XV, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig.
Endret ved forskrifter 31 okt 2012 nr. 1022, 6 nov 2013 nr. 1296 (i kraft 1 des 2013), 2 juni 2014 nr. 699, 1 sep 2014 nr. 1126, 31 mars 2015 nr. 361, 21 april 2015 nr. 396, 12 juni 2015 nr. 631, 12 des 2015 nr. 1473, 24 sep 2016 nr. 1101, 29 okt 2016 nr. 1263, 8 juli 2017 nr. 1170, 10 okt 2017 nr. 1611, 24 sep 2018 nr. 1406, 1 april 2019 nr. 442, 4 okt 2019 nr. 1312, 15 juli 2020 nr. 1563, 14 des 2020 nr. 2805, 22 mars 2021 nr. 862, 18 jan 2022 nr. 91, 29 mars 2022 nr. 497, 6 mai 2022 nr. 838, 14 des 2022 nr. 2232, 14 nov 2023 nr. 1831, 2 mai 2024 nr. 734, 9 juni 2024 nr. 937.