Guide for virksomheter ved kjøp av renholdstjenester

Hvordan ivareta informasjons- og påseplikten ved kjøp av renholdstjenester.

Virksomheter som bestiller renholdstjenester skal ha rutine for å undersøke, og om nødvendig følge opp, at renholdsvirksomheten de bruker etterlever allmenngjøringsforskriften.

Arbeidstilsynet har laget et eksempel på en rutine, med tilhørende sjekklister, som bestillere kan benytte for å oppfylle denne plikten. Vi understreker at dette er ett forslag til hvordan dette kan gjøres, og at bestillere kan benytte seg av andre systemer og rutiner.

Arbeidstilsynets guide består av tre steg:

  1. Rutine for å ivareta påseplikten
  2. Sjekkliste for dokumentasjonsgjennomgang
  3. Sjekkliste for kontroll av HMS-kort i renholdskontrakter
Guide ved kjøp av renholdstjenester