Innkjøpers plikter ved kjøp av renholdstjenester

Alle renholdsbedrifter skal være godkjent av Arbeidstilsynet for lovlig å kunne tilby renholdstjenester, og det er kun tillatt å kjøpe eller leie inn renholdstjenester fra godkjente virksomheter. Dette gjelder også virksomheter uten ansatte (enkeltpersonforetak).

Sjekk i renholdsregisteret om renholdsvirksomheten du bruker er godkjent.

Regler ved kjøp av renholdstjenester til virksomheten: 

Guide for virksomheter ved kjøp av renholdstjenester

Regler ved kjøp av renhold til hjemmet ditt:

Forbudet mot å kjøpe renholdstjenester fra virksomhet som ikke er godkjent gjelder også for forbruker som kjøper renholdstjeneste til hjemmet. Hvis din renholder/renholdsvirksomhet har status ikke godkjent eller ikke finnes i registeret, må du

  1. kreve at de søker om godkjenning. Vis gjerne til mer informasjon om godkjenningsordning for renholdsvirksomheter.
  2. avslutte kontrakten hvis de ikke blir godkjent, eller ikke ønsker å søke om godkjenning.

Som privatperson har du i motsetning til virksomheter som kjøper renholdstjenester ikke plikt til å sjekke om renholderen har lovlige lønns- og arbeidsvilkår (påseplikt). 

Tips til kontrakten

Innkjøpere av renholdstjenester anbefales å ha med følgende i sine kontrakter med renholdsleverandører: 

  • kontraktsfest krav om å være godkjent og at alle renholderne skal ha gyldige HMS-kort for renhold (hmskort.no), samt at renholdsleverandøren plikter å varsle dersom de mister godkjenningen eller skifter underleverandør.
  • kontraktsfest plikten til å overholde lønns- og arbeidsvilkår som følger av allmenngjøringsforskriften

Virksomheter som kjøper renholdstjenester skal i tillegg

  • kontraktsfeste plikt for renholdsleverandøren til å gi virksomheten tilgang på informasjon og dokumentasjon om lønns- og arbeidsvilkårene for renholdsarbeiderne
  • kontraktsfeste sanksjoner som heving og tilbakeholdelse av vederlag, regress og så videre, ved overtredelse av nevnte plikter.

Samordning og HMS

Kjøpere av renholdstjenester har etter arbeidsmiljøloven §2-2 også plikter overfor andre enn egne arbeidstakere, herunder innleide. Dette innebærer at kjøper må samarbeide med andre arbeidsgivere, det vil si renholdsleverandøren, for å sikre et fullt forsvarlig arbeidsmiljø.

Regelverk

Forskrift om offentlig godkjenning av renholdsvirksomheter og om kjøp av renholdstjenester

Forskrift om delvis allmenngjøring av tariffavtale for renholdsbedrifter

Forskrift om informasjons- og påseplikt og innsynsrett


Konverter denne siden til PDF