Artikler

To mannlige ansatte ved datamaskin

NYE REGLER: 1. januar blir det nye regler for hvilke virksomheter som må ha verneombud. Endringene skjer i arbeidsmiljøloven og innebærer at alle virksomheter med fem eller flere ansatte, må ha verneombud. FOTO: Arbeidstilsynet

Nyhet

Spørsmål og svar: Regelverksendringer om verneombud

Fra nyttår må virksomheter med fem eller flere ansatte ha verneombud. Vi har fått inn flere spørsmål knyttet til regelverksendr...

Publisert 15.12.2023
Lesetid: 4 min
Bildet viser en heis som er montert på siden av en bygning under oppføring.

KRAV OM KONTROLL: Norske entreprenører bruker de samme eller lignende byggeplassheiser som den som var involvert i den tragiske ulykken i Sverige. Arbeidstilsynet minner om at alle byggeplassheiser skal kontrolleres grundig av en sakkyndig virksomhet eller annen kompetent person. FOTO: Colourbox.com.

Nyhet

Anbefaler kontroll av byggeplassheiser også i Norge

Fem arbeidstakere omkom da en byggeheis raste ned på en byggeplass i Stockholm. I lys av dødsulykken, anbefaler Arbeidstilsynet...

Publisert 14.12.2023
Lesetid: 3 min
Bildet viser to personer på en byggeplass. Den ene av dem tar imot ei plate som senkes med ei kran.

SKAL KUNNE KOMMUNISERE: Bygg og anlegg er ein av dei største næringane i landet. Mange utanlandske arbeidstakarar jobbar i næringa, og no blir byggherreforskrifta endra for å unngå at kommunikasjonsproblem kan føre til feil og misforståingar. FOTO: Arbeidstilsynet.  

Nyhet

1. januar blir krava til kommunikasjon og språkferdigheiter i bygg- og anleggsbransjen skjerpa

Frå nyttår kjem det nye språk- og informasjonskrav på norske bygge- og anleggsplassar. Formålet er å hindre at kommunikasjonspr...

Publisert 14.12.2023
Lesetid: 4 min
Bildet viser en kran med ei kurv  med en person oppi.

SKAL VÆRE TRYGT: Arbeidstilsynet vil ikke lenger behandle søknader om å kunne bruke ikke-godkjent utstyr til personløft for rutinemessige arbeidsoperasjoner som inngår i virksomhetens daglige eller periodiske drift. FOTO: Colourbox. 

Nyhet

Adgang til dispensasjon for bruk av ikke-godkjent løfteutstyr til personløft avvikles

Fra nyåret blir det ikke lenger mulig å søke Arbeidstilsynet om dispensasjon til å bruke ikke-godkjent løfteutstyr til...

Publisert 13.12.2023
Lesetid: 3 min
Kvinnelig servitør i bar

UTSATT BRANSJE: Overnattings- og serveringsbransjen preges av tett kontakt med gjester, mye sent arbeid og alkoholservering, og er blant bransjene hvor det oftest rapporteres om seksuell trakassering. FOTO: Arbeidstilsynet. 

Nyhet

Styrker lovverket om seksuell trakassering i arbeidslivet

Fra 1. januar blir det presisert i arbeidsmiljøloven at vernet mot trakassering, også gir et vern mot seksuell trakassering.

Publisert 07.12.2023
Lesetid: 4 min
Kvinne i skranke arbeider

VEILEDER UTENLANDSKE ARBEIDSTAKERE: I skranken på SUA tar Hanka Hansen i mot utenlandske arbeidstakere som har spørsmål om rettigheter i arbeidslivet. FOTO: Arbeidstilsynet

Reportasje

Hanka gjør utenlandske arbeidstakere kjent med deres rettigheter: – Språk er kanskje den største utfordringen

Utenlandske arbeidstakere er sårbare for å bli utnyttet i arbeidslivet, når de ikke kjenner rettighetene sine i det norske...

Publisert 06.12.2023
Lesetid: 4 min
Bildet viser ei kvinne som sitter foran en PC-skjerm. Man ser ikke ansiktet til kvinnen.

LETTARE Å TYDE: Frå nyttår får arbeidsmiljøloven ein ny og meir omfattande definisjon av omgrepet arbeidstakar. FOTO: Arbeidstilsynet.

Nyhet

Frå 1. januar blir det tydelegare kven som skal reknast som arbeidstakarar

Arbeidstakaromgrepet i arbeidsmiljøloven blir no presisert for å gjere det enklare å skilje mellom arbeidstakarar og...

Publisert 29.11.2023
Lesetid: 2 min
Illustrasjonsfoto av to kolleger som snakker sammen i åpent landskap

PRAKSISBASERT KUNNSKAP: Målet med rapporten var å få innsikt i hvilke arbeidsmiljøutfordringer inspektørene ute i praksis ser konturene av når det gjelder fremtidens arbeidsliv og hvilke forslag til løsninger de kommer med. FOTO: Arbeidstilsynet

Nyhet

Fem utfordringer inspektørene mener vil prege fremtidens arbeidsliv

Hjemmekontor, kunstig intelligens og robotikk, plattformøkonomi, digital overvåkning og arbeidslivskriminalitet. Det er de fem...

Publisert 27.11.2023
Lesetid: 5 min
Direktør i Arbeidstilsynet Trude Vollheim sitter ved et skrivebord og ser i kamera
Meninger

Leger skal også ha en forsvarlig arbeidstid

Lange vakter og høy arbeidsbelastning øker risikoen for helseplager og feilhandlinger hos leger. Arbeidstilsynet forventer at...

Publisert 22.11.2023
Lesetid: 3 min