Artikler

Anleggsarbeid i grøft. Illustrasjonsfoto
Nyhet

Tilsynsaksjon med farlig gravearbeid – 13 av 222 virksomheter stanset

– Arbeid i dype grøfter og sjakter er regnet som særlig farlig arbeid. Arbeidsgiver må derfor sørge for at arbeidet kan foregå...

Publisert 20.06.2019
Arbeid på fiskefabrikk. Illustrasajonsfoto
Nyhet

Ansatte i industrien sikres for dårlig under vedlikeholdsarbeid

Manglende sikring av maskiner, spesielt i forbindelse med vedlikeholdsarbeid, gjør at ansatte har en høy risiko for å bli skade...

Publisert 19.06.2019
Bilde av en som jobber på et gartneri. Illustrasjonsfoto
Nyhet

5 viktige tips til alle som skal ut i sommerjobb

Mange unge tar snart fatt på årets sommerjobb. – Husk at du har krav på en skriftlig arbeidskontrakt, selv om det bare er en...

Publisert 19.06.2019
Bilde av en klokke på et skrivebord. Illustrasjonsfoto
Fagartikkel

Arbeidstakere i ledende eller særlig uavhengig stilling har også krav på et forsvarlig arbeidsmiljø

Arbeidstakere i ledende eller særlig uavhengig stilling er i stor grad unntatt fra arbeidsmiljølovens vernebestemmelser om hvor...

Publisert 18.06.2019
Bilde av to personer som jobber på en fabrikk. Illustrasjonsfoto
Nyhet

De unges sikkerhet – ditt ansvar

Som arbeidsgiver har du ansvar for at alle arbeidstakere som jobber for deg, har sikre og gode arbeidsforhold. Unge...

Publisert 17.06.2019
Konturene av en kvinne som holder noen papirer foran stabler med kronestykker. Foto.
Nyhet

Nye minstelønnssatser

Minstelønn er fastsatt i allmenngjøringsforskriftene og gjelder for alle arbeidstakere som utfører arbeid innenfor virkeområdet...

Publisert 06.06.2019
Bilde av siluetter av personer som prater med hverandre. Ilustrasjonsbilde.
Nyhet

Halvparten av arbeidstakere har ikke tillit til at varsling håndteres på en rettferdig måte

I en ny landsomfattende undersøkelse om varsling oppgir halvparten av arbeidstakerne at de ikke har tillit til at arbeidsgiver...

Publisert 20.05.2019
Bildet viser et paragraftegn.
Nyhet

Høring: Forslag til endringer i arbeidsmiljøforskriftene

Arbeidstilsynet har sendt ut forslag til endringer i arbeidsmiljøforskriftene på høring. Endringene er i hovedsak begrunnet i...

Publisert 13.05.2019
Illustrasjonsbilde av en arbeider som sveiser stål.
Nyhet

Arbeidstilsynet advarer etter utbrudd av lungesykdom på verft

Sveisere og andre som eksponeres for metallrøyk på jobb er spesielt utsatt for å rammes av den alvorlige bakterieinfeksjonen...

Publisert 10.05.2019