Artikler

Gravemaskin i motlys. Foto.
Nyhet

Nye opplæringsplaner for kran og anleggsmaskiner

Arbeidstilsynet har nå endret opplæringsplanene for praksisdelen av sertifisert sikkerhetsopplæring for kran, truck og...

Publisert 24.02.2021
Lesetid: 2 min
Måleglass med grønn væske. Foto.
Nyhet

Europeisk tilsynsprosjekt om kjemikalier og krav om autorisasjon

Arbeidstilsynet deltar i et felles europeisk tilsynsprosjekt for å kontrollere at reglene om autorisasjon i kjemikalieregelverk...

Publisert 24.02.2021
Lesetid: 4 min
Paragraftegn på oransje bakgrunn. Illustrasjon.
Nyhet

Høring: Forslag til nye og endrede grenseverdier og anmerkninger (direktiv 2019/983/EU, CMD III) i forskrift om tiltaks- og grenseverdier - 2021

Arbeidstilsynet har utarbeidet forslag til nye og endrede grenseverdier og anmerkninger (direktiv 2019/983/EU, CMD III) i vedle...

Publisert 23.02.2021
Lesetid: 3 min
Paragraftegn på oransje bakgrunn. Illustrasjon.
Nyhet

Høring: Forslag til nye og endrede grenseverdier og anmerkninger (Direktiv 2019/1831/EU, 5. liste) i forskrift om tiltaks- og grenseverdier - 2021

Arbeidstilsynet har utarbeidet forslag til nye og endrede grenseverdier og anmerkninger for stoffer i direktiv 2019/1831/EU, 5....

Publisert 23.02.2021
Lesetid: 2 min
En håndtverker som står med ryggen til. Ved siden av er det en mobiltelefon som viser en annonse for Arbeidstilsynet. Illustrasjon.
Nyhet

Det er trygt å melde fra til Arbeidstilsynet

Arbeidstilsynet har siden nyttår kjørt en kampanje der vi oppfordrer arbeidstakere til å tipse oss om brudd på smittevern- og...

Publisert 17.02.2021
Lesetid: 2 min
Person med munnbind. Illustrasjon.
Nyhet

Slik jobber Arbeidstilsynet med å begrense korona-smitte på norske arbeidsplasser

Da korona-viruset kom til Norge i mars 2020, endret det meste seg. Også arbeidslivet. Derfor har Arbeidstilsynet vridd...

Publisert 17.02.2021
Lesetid: 4 min
Fabrikk med to grønne og en rød boks over seg som symboliserer at to deler er godkjent og en er ikke godkjent. Illustrasjon.
Nyhet

Bedriftshelsetenesta bør bli meir målretta

Kva skal til for at bedriftshelsetenesta (BHT) blir meir målretta og effektiv? Ein ny rapport føreslår å endre krava i...

Publisert 16.02.2021
Lesetid: 3 min
Arbeidstilsynets logo med grafiske elementer
Nyhet

Fiskeindustrien tar smittevern på alvor

Arbeidstilsynet har gjennomført 68 smitteverntilsyn i forbindelse med vinterfisket. Hovedinntrykket er at fiskeindustrien var...

Publisert 12.02.2021
Lesetid: 4 min
Grafer som viser antall arbeidsskadedødsfall i perioden 2016–2020 og fordeling på norske og utenlandske arbeidstakere. Antall dødsfall per år er 15 norske og 10 utenlandske i 2016, 20 norske og 7 utenlandske i 2017, 22 norske og 5 utenlandske i 2018, 27 norske og 2 utenlandske i 20219 og 18 norske og 10 utenlandske dødsfall i 2020. Illustrasjon.
Nyhet

28 arbeidsskadedødsfall i 2020

Foreløpige tall fra Arbeidstilsynet viser 28 arbeidsskadedødsfall i det landbaserte arbeidslivet i 2020, fordelt på 27 ulykker....

Publisert 04.02.2021
Lesetid: 5 min