Artikler

Illustrasjonsbilde som viser baker som elter deig.
Nyhet

Framleis problem med mjølstøv i bakerinæringa

I 2009 gjennomførte Arbeidstilsynet tilsyn i 325 bakeri. Åtte år etterpå tok dei turen tilbake, for å kontrollere korleis baker...

Publisert 24.09.2019
Bilde av Trond Bølviken som holder en presentasjon for SfS BA
Nyhet

Bygg- og anleggsbransjen skal bli sikker og skadefri

En hel næring samler seg om opprettelsen av stiftelsen Samarbeid for sikkerhet i bygg og anlegg (SfS BA). På Stiftelsesmøte 18....

Publisert 12.09.2019
Illustrasjonsbilde som viser tre trucker på hvit bakgrunn.
Nyhet

Endringer i opplæringsplan for sertifisert opplæring for truck

Arbeidstilsynet har gjort endringer i opplæringsplanen for sertifisert sikkerhetsopplæring for truck. Endringene gjelder særlig...

Publisert 10.09.2019
Illustrasjonsbildet som viser en lastebil ved Atlanterhavsveien.
Nyhet

– Transportkjøpere må forsikre seg om at sjåførene får lovlig lønn

Tilsyn med bestillere av transporttjenester viser at to tredeler ikke ivaretar sin plikt til å informere om og forsikre seg om ...

Publisert 02.09.2019
Tegnet illustrasjonsbilde av person som er varm på jobb
Nyhet

Sommervarme gir ikke rett til å gå hjem

Ubehagelig varme på jobben gir ikke uten videre rett til å forlate arbeidsplassen og gå hjem. Men ved ekstrem varme bør...

Publisert 30.07.2019
Illustrasjon av paragraf foran bokhylle
Nyhet

Høring av regelendringer om overtredelsesgebyr

Arbeidstilsynet har sendt et forslag om regelendringer om overtredelsesgebyr på offentlig høring. Forslaget vil gi Arbeidstilsy...

Publisert 03.07.2019
Et halvgjennomsiktig paragraftegn er plassert over en bokhylle. Illustrasjon.
Nyhet

Høring: Forslag til endringer i forskriftene om offentlig godkjenning av renholdsvirksomheter m.m. og om HMS-kort på bygge- og anleggsplasser

Publisert 02.07.2019
Illustrasjonsbilde som viser utfylling av skjema for melding om arbeidsrelatert sykdom.

Illustrasjonsbilde - Skjema for melding om arbeidsrelatert sykdom.

Nyhet

Meldinger om arbeidsrelatert sykdom i 2018

Arbeidstilsynet mottok 1816 meldinger fra leger om arbeidsrelatert sykdom i 2018. Dette er en nedgang fra tidligere år. I 2017 ...

Publisert 27.06.2019
Et glass med penger i. På merkelappen står det "Tips". Foto.
Nyhet

Tilsyn med minstelønn i restaurantbransjen

Ved tilsyn med lønn i restaurantbransjen, vil Arbeidstilsynet ta utgangspunkt i hva som er avtalt lønn mellom partene. Dette...

Publisert 25.06.2019