Artikler

Skjermbilde fra HMS-kort-nettsiden. Illustrasjon.
Nyhet

Ny bestillingsløsning for HMS-kort

En ny nettside for bestilling og administrasjon av HMS-kort gir bedre oversikt over om registerpliktene er oppfylt og om...

Publisert 17.01.2020
Bildet viser en illustrasjon av arbeidsmiljøloven og en person
Nyhet

Nytt varslingsregelverk legger mer ansvar på arbeidsgiver

1. januar 2020 trådte endringer i regelverket for varsling i arbeidslivet i kraft.

Publisert 10.01.2020
Bildet viser en mann som jobber på en lap top mens han  har utsikt over by på natten.
Nyhet

Nattarbeid: Usunt og usosialt

Å jobbe om natten kan gi økt appetitt, usunt kosthold og familiære og sosiale utfordringer. Nyere forskning har gitt oss bedre...

Publisert 09.01.2020
Bildet viser et skilt om asbestfare foran et bygg som rehabiliteres.
Nyhet

Arbeidstilsynet varsler flere asbesttilsyn og strengere reaksjoner

Det finnes fremdeles store mengder asbest i norske bygninger og installasjoner. Nå vil Arbeidstilsynet gjennomføre flere tilsyn...

Publisert 08.01.2020
Illustrasjonsbilde fra kampanje med teksten: Visste du at det er ulovlig å kjøpe  renholdstjenester fra bedrifter som ikke er godkjent?
Nyhet

Ny undersøkelse: Ikke alle har alt på det rene før julevasken

Bare 4 av 10 av de som kjøper renhold til hjemmet sitt vet at det finnes et offentlig renholdsregister på arbeidstilsynet.no hv...

Publisert 19.12.2019
Arbeid utendørs på byggeplass. Illustrasjonsfoto
Nyhet

Ny rapport om ulykker i bygg og anlegg gir viktig kunnskap

Antall arbeidsskadedødsfall i 2018 er det laveste antallet som er registrert i næringen bygge- og anleggsvirksomhet de siste 10...

Publisert 26.11.2019
Lesetid: 4 min
Illustrasjon fra kampanje med teksten: Sammen setter vi strek for seksuell trakassering
Nyhet

Nytt samtaleverktøy skal gjøre det lettere å snakke om seksuell trakassering på jobb

8 av 10 opplever at det er lite fokus på seksuell trakassering på arbeidsplassen i julebordsesongen. Nå lanseres et nytt...

Publisert 18.11.2019
Bilde av en gravemaskin som står ved kanten av en grøft
Nyhet

Arbeidstilsynet med ny tilsynsaksjon mot risikofylt gravearbeid

Arbeidstilsynet har gjennomført sin andre aksjon mot risikofylt gravearbeid i år. Mange ivaretar sitt HMS-ansvar, men 12 av 296...

Publisert 04.10.2019
Bilde som viser skjermbilde av helsebiblioteket
Nyhet

Samler fagressurser på arbeidsmedisin

Helsebiblioteket.no driftes av FHI og tilbyr gratis tilgang til norske og internasjonale kunnskapsressurser som oppslagsverk,...

Publisert 02.10.2019