Artikler

Paragraftegn på oransje bakgrunn. Illustrasjon.
Nyhet

Høring: Forslag til nye og endrede grenseverdier og anmerkninger (direktiv 2019/983/EU, CMD III) i forskrift om tiltaks- og grenseverdier - 2021

Arbeidstilsynet har utarbeidet forslag til nye og endrede grenseverdier og anmerkninger (direktiv 2019/983/EU, CMD III) i vedle...

Publisert 23.02.2021
Lesetid: 3 min
Paragraftegn på oransje bakgrunn. Illustrasjon.
Nyhet

Høring: Forslag til nye og endrede grenseverdier og anmerkninger (Direktiv 2019/1831/EU, 5. liste) i forskrift om tiltaks- og grenseverdier - 2021

Arbeidstilsynet har utarbeidet forslag til nye og endrede grenseverdier og anmerkninger for stoffer i direktiv 2019/1831/EU, 5....

Publisert 23.02.2021
Lesetid: 2 min
En håndtverker som står med ryggen til. Ved siden av er det en mobiltelefon som viser en annonse for Arbeidstilsynet. Illustrasjon.
Nyhet

Det er trygt å melde fra til Arbeidstilsynet

Arbeidstilsynet har siden nyttår kjørt en kampanje der vi oppfordrer arbeidstakere til å tipse oss om brudd på smittevern- og...

Publisert 17.02.2021
Lesetid: 2 min
Person med munnbind. Illustrasjon.
Nyhet

Slik jobber Arbeidstilsynet med å begrense korona-smitte på norske arbeidsplasser

Da korona-viruset kom til Norge i mars 2020, endret det meste seg. Også arbeidslivet. Derfor har Arbeidstilsynet vridd...

Publisert 17.02.2021
Lesetid: 4 min
Fabrikk med to grønne og en rød boks over seg som symboliserer at to deler er godkjent og en er ikke godkjent. Illustrasjon.
Nyhet

Bedriftshelsetenesta bør bli meir målretta

Kva skal til for at bedriftshelsetenesta (BHT) blir meir målretta og effektiv? Ein ny rapport føreslår å endre krava i...

Publisert 16.02.2021
Lesetid: 3 min
Arbeidstilsynets logo med grafiske elementer
Nyhet

Fiskeindustrien tar smittevern på alvor

Arbeidstilsynet har gjennomført 68 smitteverntilsyn i forbindelse med vinterfisket. Hovedinntrykket er at fiskeindustrien var...

Publisert 12.02.2021
Lesetid: 4 min
Grafer som viser antall arbeidsskadedødsfall i perioden 2016–2020 og fordeling på norske og utenlandske arbeidstakere. Antall dødsfall per år er 15 norske og 10 utenlandske i 2016, 20 norske og 7 utenlandske i 2017, 22 norske og 5 utenlandske i 2018, 27 norske og 2 utenlandske i 20219 og 18 norske og 10 utenlandske dødsfall i 2020. Illustrasjon.
Nyhet

28 arbeidsskadedødsfall i 2020

Foreløpige tall fra Arbeidstilsynet viser 28 arbeidsskadedødsfall i det landbaserte arbeidslivet i 2020, fordelt på 27 ulykker....

Publisert 04.02.2021
Lesetid: 5 min
Haug med fisk. Foto.
Meninger

Arbeidstilsynet prioriterer kontroll med smittevern i fiskeindustrien

Jeg kan forsikre både Vestvågøy kommune og andre kommuner med høy aktivitet under vinterfisket om at Arbeidstilsynet gjør alt v...

Publisert 15.01.2021
Lesetid: 4 min
Person på tilsyn fra Arbeidstilsynet som noterer. Foto.

KONTROLLERER VIRKSOMHETENE: Arbeidstilsynet har gjennomført mer enn 500 tilsyn med kravene til smittevern ved norske arbeidsplasser siden midten av november. FOTO: Arbeidstilsynet

Nyhet

Brudd på kravene til smittevern i ett av tre tilsyn

Arbeidstilsynet har de siste to månedene avdekt brudd på kravene til smittevern i hvert tredje tilsyn. De fleste bruddene dreie...

Publisert 14.01.2021
Lesetid: 4 min