Artikler

Illustrasjonsfoto av Covid-19-viruset
Nyhet

Arbeidstilsynets tiltak for å hindre koronasmitte

For å forhindre ytterligere smitte av koronaviruset innfører Arbeidstilsynet hjemmekontor for sine ansatte og begrensninger i...

Publisert 11.03.2020
Direktør for Arbeidstilsynet, Trude Vollheim. Foto.
Nyhet

AVLYST: Varsler aksjon i industrinæringen

Arbeidstilsynet vil fra 9. til 20. mars gjennomføre en tilsynsaksjon i industrinæringen over hele landet. Tilsynene vil i all...

Publisert 04.03.2020
Faksimile av fakturaen fra HMS Kontroll

Faksimile av fakturaen fra HMS Kontroll

Nyhet

Advarer mot faktura om internkontroll

Arbeidstilsynet har mottatt henvendelser fra virksomheter som mottar faktura for tjenester knyttet til internkontroll som de ik...

Publisert 19.02.2020
Bildet viser Trude Vollheim som er direktør i Arbeidstilsynet.
Nyhet

Advarer mot bruk av hodetelefoner

Arbeidstilsynet advarer mot å bruke vanlige hodetelefoner på jobb i stedet for hørselsvern. – Våre inspektører rapporterer om a...

Publisert 13.02.2020
Bilde av rekkverk på fôrflåte
Nyhet

Fôrflåter skal ha rekkverk

En fiskeoppdretter fikk etter tilsyn fra Arbeidstilsynet pålegg om å sette opp rekkverk på fôrflåten for å sikre arbeidstakerne...

Publisert 11.02.2020
Inspektør på verksted. Illustrasjonsfoto
Nyhet

Dette prioriterer Arbeidstilsynet i 2020

I 2020 har Arbeidstilsynet nasjonale næringsaktiviteter rettet mot bygg og anlegg, transport, overnatting og servering, helse o...

Publisert 06.02.2020
Illustrasjonsbilde som viser silhuetten av dykker under under vann.
Nyhet

Arbeidsdykking: Endringer i regelverket

Etter anbefaling fra Arbeidstilsynet fastsatte Arbeids- og sosialdepartementet i desember 2018 en rekke endringer i regelverket...

Publisert 03.02.2020
Grafer som viser arbeidsskadedødsfall i 2019. Illustrasjon.
Nyhet

29 arbeidsskadedødsfall i 2019

– Antall arbeidsskadedødsfall ser ut til å ha stabilisert seg på et historisk lavt nivå. Samtidig er hvert dødsfall ett for mye...

Publisert 03.02.2020
Organisasjonskart over Arbeidstilsynet. Illustrasjon.
Nyhet

Ny organisering av Arbeidstilsynet

Arbeidstilsynet gikk den 1. januar 2020 fra en geografisk organisasjonsmodell med regioner til en funksjonell organisasjonsmode...

Publisert 21.01.2020