Artikler

Kvinne som holder en hånd over munnen. Illustrasjon.
Nyhet

Derfor er godt ytringsklima viktig

Tør du å si ifra om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen din, eller foreslå en bedre måte å gjøre ting på? Det avhenger av...

Publisert 28.05.2021
Lesetid: 2 min
Illustrasjon som viser både hva som skjer under og over vann under yrkesdykking. Over vann løfter en kran rørdeler ned til en yrkesdykker som jobber under vann. Illustrasjon

INN I ARBEIDSMILJØLOVEN: All innaskjærs yrkesdykking skal reguleres av arbeidsmiljøloven, uavhengig av om det dykkes fra for eksempel en kai eller et skip. (Illustrasjon: Arbeidstilsynet) 

Nyhet

Yrkesdykkere under arbeidsmiljøloven

En lovendring innebærer at all innaskjærs yrkesdykking skal reguleres av arbeidsmiljøloven. – Dette er godt nytt for sikkerhete...

Publisert 18.05.2021
Lesetid: 4 min
Bildet viser en mann som går ut av en traktor. Foto.
Nyhet

Arbeidstilsynet vil bidra til at landbruket unngår koronasmitte

Utenlandske gjestearbeidere kommer nå til landet for å jobbe med grønnsaker, frukt og bær i landbruket. For å bidra til å...

Publisert 22.04.2021
Lesetid: 4 min
Bildet viser en traktor som har veltet som ligger på en åker ved siden av en vei

REDDER LIV: I fjor ble det innført et generelt påbud om å bruke setebelte i traktor. Tiltaket har som formål å bidra til å redde liv og hindre alvorlige ulykker. Dette bildet er fra ei traktorulykke på Jæren hvor styringen låste seg og sendte traktoren utfor en bratt kant. Her ble setebeltet brukt, og sjåføren kom fra ulykken med livet i beholdLes mer om traktorulykkenFOTO: Tor Gudmestad.

Meninger

Kronikk: Husk setebelte i traktoren i våronna!

Det som for mange er vårens vakreste eventyr, våronna, er i gang. Det er også starten på en sesong som ofte har blitt preget av...

Publisert 15.04.2021
Lesetid: 4 min
Klarspråksprisen som er en glasskulptur som skal forestille to dråper vann. Foto.
Nyhet

Arbeidstilsynet har vunne klarspråkprisen for staten 2020

–  Det er svært hyggeleg å  få ta i mot denne prisen . Det er ei  flott anerkjenning av det langsiktige  arbeidet  med  språk  ...

Publisert 13.04.2021
Lesetid: 3 min
Logoen til Sjøfartsdirektoratet. Illustrasjon.
Nyhet

Tettere samarbeid om havbruksnæringen

Den store utviklingen som nå skjer innen havbruksnæringen, utfordrer de tradisjonelle skillene mellom maritimt og landbasert...

Publisert 09.04.2021
Lesetid: 1 min
Varig merking av produkt i eksplosjonsfarlege atmosfærar. Illustrasjon.

Manglande merking på produkt

Produkt som blir brukte i eksplosjonsfarlege atmosfærar, manglar ofte varig merking. Slik merking er ein føresetnad for at...

Publisert 25.03.2021
Lesetid: 2 min
Framsida til Arbeidstilsynets årsrapport 2020. Bildet er av en person i verneutstyr og munnbind. Foto.
Nyhet

Arbeidstilsynets årsrapport 2020: Koronapandemien har påvirket aktiviteten

Koronapandemien har påvirket Arbeidstilsynets aktivitet i 2020. Smittevern har vært sentralt i både tilsyn og veiledning.

Publisert 18.03.2021
Lesetid: 3 min
Illustrasjon med tre sirkler. I øverste sirkel er det en person med smale øyne, i sirkelen til venstre er det en person som graver med en spade og i sirkelen til høyre er det tre personer ved siden av to boligblokker. Illustrasjon.
Nyhet

A-kriminnsatsen i annerledesåret

Det tverretatlige samarbeidet mellom Arbeidstilsynet, NAV, politiet og Skatteetaten er sentralt for å forebygge og bekjempe...

Publisert 18.03.2021
Lesetid: 6 min