Artikler

Bildet viser en brøytebil i vinterlandskap.

TRYGGE SJÅFØRER – TRYGGE VEIER: God planlegging fra arbeidsgiver og høyt fokus på sikkerhet og forsvarlighet er avgjørende for å trygge både veier og brøytemannskaper, skriver Anette Østmo Farstad i Arbeidstilynet i dette innlegget. FOTO: Colourbox.com.

Meninger

Trøtte og slitne brøytemannskap kan gi alvorlige ulykker

Mange jobber lange dager for å brøyte, salte og strø veiene våre. Vintervedlikehold av veier kan medføre uforutsigbare og...

Publisert 13.02.2023
Lesetid: 3 min
En varebil som lastes opp

MANGE REGELVERKSBRUDD: A-krimsenteret i Oslo har gjennomført en rekke kontroller i 2022 og har avdekket et bredt spekter av arbeidslivskriminalitet i varebilbransjen. FOTO: Arbeidstilsynet. 

Nyhet

Fortsatt utfordringer i varebilbransjen. – Urovekkende.

MANGE REGELVERKSBRUDD: A-krimsenteret i Oslo har gjennomført en rekke kontroller i 2022 og har avdekket et bredt spekter av...

Publisert 08.02.2023
Lesetid: 3 min
To ansatte ved pc.

TILBAKEMELDING ER VIKTIG: Tilbakemeldinger fra leder til ansatte som har gjort en god jobb, kan øke motivasjonen og trivselen til de ansatte. FOTO: Arbeidstilsynet

Nyhet

Anerkjennelse på jobb gir motivasjon og bedre helse

– Å jobbe et sted der du blir sett og satt pris på er både viktig for motivasjonen til de ansatte, men også for å skape et godt...

Publisert 06.02.2023
Lesetid: 3 min
Bildet viser Arbeidstilsynets direktør Trude Vollheim som står i ei trapp

NYTT ÅREMÅL: - Jeg er veldig glad for å ha fått fornyet tillit, og gleder meg til å ta fatt på seks nye år som leder av Arbeidstilsynet, sier direktør i Arbeidstilsynet, Trude Vollheim. FOTO: Arbeidstilsynet.

Nyhet

Nytt åremål for Trude Vollheim

Trude Vollheim er i statsråd i dag utnevnt som direktør i Arbeidstilsynet for en ny periode på seks år.

Publisert 03.02.2023
Lesetid: 2 min
Person passerer monter

Vi plasserte ut montre i fire byer med jakker brukt av brannfolk i fokus. Foto: Spoon AS

Når jobben blir livsfarlig

I flere tiår ble Torkjell Hjelle utsatt for kreftfremkallende partikler i jobben som brannmann og røykdykker. Han ante ingentin...

Publisert 31.01.2023
Direktør Trude Vollheim i Arbeidstilsynet sittende ved kontorpult

ARBEIDSGIVERS ANSVAR: Ansvaret for trygge og lovlige arbeidsforhold ligger alltid hos arbeidsgiver. Min oppfordring går derfor til dem: Pass på dine ansatte og gi dem et forsvarlig arbeidsmiljø, skriver direktør i Arbeidstilsynet, Trude Vollheim. (Foto: Arbeidstilsynet)

Meninger

En verdig eldreomsorg – med lovlige arbeidsforhold

«Hjemmetjenesten er Norges sykeste arbeidsplass». Overskriften er hentet fra NRK, og er en av flere saker om forholdene for eld...

Publisert 27.01.2023
Lesetid: 4 min
Illustrasjon e-sigarett med røyk i filmstripe

UNNTAK FRA TOBAKKSSKADELOVA: Lova gir moglegheit til å søke om å få bruke nikotinfrie sigaretter i film eller på scene, og no har Arbeidstilsynet gjort det enklare å søke riktig. (Illustrasjonsfoto: Colourbox)

Nyhet

No er det enklare å søke om lov til å bruke nikotinfrie sigarettar på scenen

Når sigarettrøyk er ein viktig del av det kunstnariske uttrykket i til dømes ei filminnspeling eller teateroppsetting, kan ein ...

Publisert 23.01.2023
Lesetid: 2 min
Mann måker snø av tak.

SØRG FOR SIKKER MOKING: Alt arbeid over to meter skal sikrast. FOTO: Arbeidstilsynet

Nyhet

Får du hjelp til snøryddinga? Hugs arbeidsmiljøloven.

Mykje snø i store delar av landet tvingar mange opp på taket for å moke. Hugs at du blir rekna som arbeidsgivar og har ansvar f...

Publisert 20.01.2023
Lesetid: 3 min
Tre ansatte som går ned trapp.

PSYKOSOSIALT ARBEIDSMILJØ: Arbeidsmiljølovens bestemmelse om det psykososiale arbeidsmiljøet skal forhindre at arbeidstakere utsettes for ulike negative forhold av psykososial karakter. FOTO: Arbeidstilsynet 

Nyhet

Flere må jobbe systematisk forebyggende med psykososialt arbeidsmiljø

En ny rapport viser at under  halvparten av norske virksomheter jobber systematisk med psykososialt arbeidsm iljø . Flere tar t...

Publisert 12.01.2023
Lesetid: 5 min