Artikler

Bilde av fronten på en norsk ambulanse.
Nyhet

Nye temaveiledninger til storulykkeforskriften

Tilsynsmyndighetene har laget to nye temaveiledninger til storulykkeforskriften. Hensikten er å gjøre det lettere for...

Publisert 22.04.2020
Paragraftegn på oransje bakgrunn. Illustrasjon.
Nyhet

Høring: Endring i grenseverdier

Arbeidstilsynet har sendt på høring et forslag til endringer i forskrift om tiltaks- og grenseverdier. Forslaget gjelder endrin...

Publisert 17.04.2020
Arbeidstilsynets logo med grafiske elementer
Nyhet

Alle mobile borerigger skal ha vern mot bevegelige deler

Arbeidstilsynet har i en prinsipiell avgjørelse besluttet at mobile borerigger skal utstyres med vern mot alle bevegelige og...

Publisert 17.04.2020
Ordet data skrevet med byggeklosser. Illustrasjonsfoto
Nyhet

7 millioner kroner til samarbeidsprosjekt om deling av data

Arbeidstilsynet har fått 7 millioner kroner i støtte til prosjekt for deling av data mellom tilsynsmyndigheter.

Publisert 16.04.2020
Dykker i overflaten som sveiser på spunter av jern.
Nyhet

Midlertidig forskriftsendring om helseerklæring for dykkere

På grunn av korona-situasjonen er det åpnet for å forlenge gyldigheten av helseerklæringer med utløpsdato 1. januar 2020 eller...

Publisert 16.04.2020
Mikroskopbilde av koronavirus
Nyhet

Tiltak som følge av koronasituasjonen

Koronasituasjonen påvirker hvordan Arbeidstilsynet gjennomfører tilsyn, og har konsekvenser også for alle pågående tilsynssaker.

Publisert 01.04.2020
Illustrasjonstegning som viser tre kolber med kjemikalier
Nyhet

Endrede grenseverdier for noen kjemikalier

Første april 2020 trer endringer i grenseverdier for kjemikalier  i kraft. 14 stoffer er endret til bindende grenseverdier i EU...

Publisert 26.03.2020
illustrasjonsfoto akrim
Nyhet

Økt kunnskap og innsats mot a-krim

I 2019 ble det gjennomført nærmere 80 aksjoner og over 1500 virksomheter ble kontrollert gjennom det tverretatlige a-krimsamarb...

Publisert 19.03.2020
Arbeidstilsynets logo med grafiske elementer
Nyhet

Tilsynet med arbeidstid i Oslo kommune er ikke avsluttet

Arbeidstilsynets oppfølging av arbeidstid i Oslo kommune er ikke avsluttet. I tillegg til tilsynet med Energigjenvinningsetaten...

Publisert 19.03.2020