Innsyn - offentlig elektronisk postjournal

Arbeidstilsynets postjournal er tilgjengelig elektronisk via einnsyn.no

Register for vedtak i arbeidstidssaker: Her får du direkte tilgang til Arbeidstilsynets vedtak om dispensasjoner fra arbeidstidsreglene.

Arbeidstilsynet har egne arkivdeler for tips, forhåndsmeldinger og etatens personalmapper. Disse arkivdelene publiseres ikke på einnsyn.no

Dersom du ikke finner dokumentet på einnsyn.no kan du sende en innsynsbegjæring til innsyn@arbeidstilsynet.no.