Innsyn - offentlig elektronisk postjournal

Arbeidstilsynets postjournal er tilgjengelig elektronisk via einnsyn.no

Arbeidstilsynet har for tiden lang saksbehandlingstid på innsynsbegjæringer, på grunn av innkjøring og opplæring av nye ansatte. Vi beklager dette, og håper på forståelse.

Register for vedtak i arbeidstidssaker: Her får du direkte tilgang til Arbeidstilsynets vedtak om dispensasjoner fra arbeidstidsreglene.

Arbeidstilsynet har egne arkivdeler for tips, arbeidsrelatert sykdom og etatens personalmapper. Disse arkivdelene publiseres ikke på einnsyn.no

Dersom du ikke finner dokumentet på einnsyn.no kan du sende en innsynsbegjæring til innsyn@arbeidstilsynet.no.