Innsyn - offentlig elektronisk postjournal

Arbeidstilsynets postjournal er tilgjengelig elektronisk via einnsyn.no

Merk at Arbeidstilsynet for tiden har mange innsynsbegjæringer. Vi har derfor lengre saksbehandlingstid for denne typen henvendelser enn normalt. For tiden tar en innsynsbegjæring minst sju dager.

Register for vedtak i arbeidstidssaker: Her får du direkte tilgang til Arbeidstilsynets vedtak om dispensasjoner fra arbeidstidsreglene.

Arbeidstilsynet har egne arkivdeler for tips, forhåndsmeldinger og etatens personalmapper. Disse arkivdelene publiseres ikke på einnsyn.no