Presse

Pressekontakt

Arbeidstilsynets pressekontakter hjelper journalister som har spørsmål om alle sider ved Arbeidstilsynets virksomhet, arbeidsmiljøregelverket, statistikk om arbeidsskadedødsfall og lignende. 

Vi hjelper deg også med å finne riktig person å snakke med hvis du ønsker å intervjue en av våre eksperter innen arbeidsmiljøfaget eller med noen i Arbeidstilsynets ledelse.

 
Arbeidstilsynets pressetelefon (kontortid 8-15): 400 31 788
(Pressetelefonen kan dessverre ikke ta imot SMS eller talebeskjeder.)

 

Innsyn i offentlig elektronisk postjournal

Pressebilder av ledelsen i Arbeidstilsynet

 

Toril Berge

Seksjonsleder, Seksjon for samfunnskontakt og kanaler

91 60 02 18

Stig Inge Eikemo

Avdelingsdirektør, Kommunikasjon og brukerdialog

90 07 03 84