Presse

Pressekontakt

Arbeidstilsynets pressekontakter hjelper journalister som har spørsmål om alle sider ved Arbeidstilsynets virksomhet, arbeidsmiljøregelverket, statistikk om arbeidsskadedødsfall og lignende. 

Vi hjelper deg også med å finne riktig person å snakke med hvis du ønsker å intervjue en av våre eksperter innen arbeidsmiljøfaget eller med noen i Arbeidstilsynets ledelse.

Send oss gjerne en e-post med beskrivelse av hva saken gjelder, gjerne med konkrete spørsmål og når du har deadline, så skal vi hjelpe deg så raskt som mulig.

E-post: presse@arbeidstilsynet.no 

Arbeidstilsynets pressetelefon (kontortid 08:00-15:45): 400 31 788
(Pressetelefonen kan dessverre ikke ta imot SMS eller talebeskjeder.)

Innsyn i offentlig elektronisk postjournal

Pressebilder av ledelsen i Arbeidstilsynet

Toril Berge

Seksjonsleder, Seksjon for samfunnskontakt og kanaler

91 60 02 18

Stig Inge Eikemo

Avdelingsdirektør, Kommunikasjon og brukerdialog

90 07 03 84