Utsendte arbeidstakere på arbeidsoppdrag i Norge

Dersom du blir sendt til Norge av din arbeidsgiver for å utføre et arbeidsoppdrag, har du i all hovedsak de samme rettighetene som norske arbeidstakere. Dette gjelder også hvis du er ansatt i et bemanningsforetak eller i et konsern og blir sendt til en avdeling i Norge.

Som arbeidstaker utsendt til Norge har du i hovedsak krav på følgende fra arbeidsgiver:

Det er arbeidsgiver som har hovedansvaret for helsen og sikkerheten din, og som skal sørge for at du bruker verneutstyr. Dersom det er flere virksomheter på samme arbeidssted, så er det den norske hovedvirksomheten som har ansvar for å samordne HMS-arbeidet. 

Arbeidsgiveren din er også ansvarlig for at du har HMS-kort dersom du

 • jobber med renholdstjenester
 • utfører arbeid innen bilpleie, hjulskift og hjullagring
 • utfører arbeid på bygge- og anleggsplasser

HMS-kortet viser hvem du er, og hvilken virksomhet du jobber for. HMS-kortet skal bæres godt synlig på arbeidsplassen.

Les mer om HMS-kort

I utsendingsperioden skal arbeidsgiveren din sørge for at du har din arbeidsavtale, dine timelister og lønnsslipper tilgjengelig på arbeidsplassen i Norge.

Arbeidsgiveren din skal også kunne legge frem dokumentasjon som viser

 • forventet varighet på utsendingen
 • planlagt start- og sluttdato
 • forventede antall utsendte arbeidstakere
 • arbeidstakernes identitet

Dokumentasjonen skal være skriftlig eller tilgjengelig elektronisk på enten norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Spesielle regler for utsendte sjåfører innen godstransport og persontransport

Fra 3. november 2023 gjelder spesielle regler for utsendte sjøfører innen

 • godstransport på vei med kjøretøy med tillatt totalvekt over 3,5 tonn
 • persontransport på vei, i eller utenfor rute, med kjøretøy som er beregnet for transport av mer enn 9 personer inkludert sjåfør

Sjekk de spesielle reglene som gjelder utsendte sjåfører innen gods- og passasjertransport

Lønn, utgiftsrefusjon og lønnsslipp

Du kan i utgangspunktet ha et lønnsnivå som gjelder i landet du er utsendt fra. Hvis du har oppholdstillatelse etter utlendingsloven, så vil lønnen du har krav på stå i oppholdstillatelsen.

Ni bransjer har minstelønn og spesielle arbeidsvilkår

Dersom du skal jobbe i en bransje som har minstelønn, har du krav på lønn etter den allmenngjorte tariffavtalen. Den kan også inneholde bestemmelser om dekning av utgifter, som for eksempel til kost, losji, hjemreiser og arbeidstøy.

I flere allmenngjorte tariffavtaler kreves det at arbeidsgiveren skal sørge for kost og losji. Fast diettsats, betaling etter regning og lignende kan avtales mellom deg og arbeidsgiver.

Du har krav på minstelønn i disse ni bransjene:

 • bygg
 • renhold
 • overnatting, servering og catering
 • skips- og verftsindustrien
 • jordbruk og gartnerier
 • fiskeindustribedrifter
 • elektro
 • godstransport på vei
 • persontransport med turbil

Les mer om minstelønn og sjekk satser i ulike bransjer

Dersom du jobber for et bemanningsforetak, skal du ha samme lønn, og eventuelt utgiftsdekning, som om du var direkte ansatt hos den bedriften du er utleid til.

Les mer om innleie og likebehandling

Du skal få en lønnsslipp når du får lønn

Ved utbetaling av lønn skal arbeidsgiver gi deg en lønnsslipp som viser

 • beregningsmåte for lønn
 • beregningsgrunnlag for feriepenger
 • skattetrekk
 • eventuelt andre fratrekk

Ytelser som er refusjon for utgifter i forbindelse med utsendingen, som for eksempel reise, kost og losji, skal ikke inngå i lønnsberegningen din. Andre ytelser kan inngå i lønnsberegningen.

Hvis arbeidskontrakten din ikke spesifiserer hvilke deler av ytelsen som inngår i lønnen din, og hvilke deler som er refusjon, regnes hele ytelsen som refusjon av utgifter.

Utsending fra Norge av arbeidstaker fra bemanningsforetak

Dersom du er innleid fra et bemanningsforetak og sendes ut fra Norge på et midlertidig arbeidsoppdrag, skal bemanningsforetaket som minimum sørge for at du får arbeids- og ansettelsesvilkår etter vertslandets regelverk. Dette er uavhengig av om bemanningsforetaket er etablert i Norge eller i et annet land.

Virksomheten som leier deg inn skal gi beskjed til bemanningsforetaket om utsendingen i rimelig tid før arbeidsoppdraget starter.

Klagerettigheter

Hvis du ikke får lønnen eller feriepengene du har krav på, må du rette kravet til arbeidsgiveren din i hjemlandet.

Slik går du frem dersom du ikke får lønn eller feriepenger

Blir du skadet eller syk mens du er på oppdrag i Norge, se informasjon fra NAV (nav.no).

Tips Arbeidstilsynet

Tips Arbeidstilsynet dersom du ikke får det du har krav på. Du kan tipse anonymt.

Arbeidstilsynet kan pålegge arbeidsgiveren din å betale riktig lønn fremover i tid, dersom du jobber i en bransje med allmenngjort tariffavtale.

Har du noen spørsmål? Ta kontakt med Arbeidstilsynet eller oppsøk Servicesenteret for utenlandske arbeidstakere (sua.no).

Regelverk og mer informasjon

Forskrift om utsendte arbeidstakere

Utsendte sjåfører i Norge innen gods- og passasjertransport

Skal du sende arbeidstakere til Norge?


Konverter denne siden til PDF