Melding til Arbeidstilsynet om asbestarbeid

Ved arbeid med asbest eller asbestholdig materiale skal Arbeidstilsynet ha melding på forhånd. Virksomheter med tillatelse til arbeid med asbest, skal sende Arbeidstilsynet en melding om planlagt asbestarbeid så tidlig som mulig. 

Ved sanering, riving, reparasjon og vedlikehold av asbestmaterialer skal meldingen sendes i god tid og senest en uke før arbeidet starter. Dette er viktig fordi Arbeidstilsynet før oppstart skal vurdere om arbeidet er planlagt etter regelverket.

Det er kun virksomheter med tillatelse fra Arbeidstilsynet som kan utføre arbeid med asbest. Det er den virksomheten som skal utføre arbeidet som skal sende meldingen. Bruk skjemaet nedenfor.

Meldingen skal inneholde:

  • arbeidsstedets beliggenhet
  • typer og mengder asbest og asbestholdig materiale som brukes eller håndteres
  • aktiviteter og metoder som inngår i arbeidet
  • antall berørte arbeidstakere, og hvilken opplæring arbeidstakerne har fått
  • startdato for arbeidet og varighet
  • tiltak som er iverksatt for å begrense eksponering

Asbestarbeid som er meldt til Arbeidstilsynet kan settes i gang som planlagt så fremt Arbeidstilsynet ikke har tatt kontakt. 

Merk at arbeidstakerne og deres representanter i virksomheten skal ha tilgang til meldingen.

Last ned skjema

Du kan laste ned og fylle ut meldingsskjemaet her:

Skjema for melding om arbeid med asbest eller asbestholdig materiale – bokmål (docx)Skjema for melding om arbeid med asbest eller asbestholdig materiale – bokmål (pdf) Skjema for melding om arbeid med asbest eller asbesthaldig materiale – nynorsk (docx)Skjema for melding om arbeid med asbest eller asbesthaldig materiale – nynorsk (pdf)

Merk at pdf-filene bør fylles ut i programmet Adobe Reader og ikke i nettleseren din. 

Innsending

Send utfylt skjema til oss via eDialog. Når du sender skjemaet via eDialog, trenger du ikke å underskrive det.

Les mer om hvordan du kan sende brev og dokumenter til oss digitalt

Alternativt kan du sende skjema med tradisjonell post:

Arbeidstilsynet 
Postboks 4720 Torgarden
7468 Trondheim

Regelverk 

Melding om arbeid med asbest eller asbestholdig materiale i forskrift om utførelse av arbeid § 4-4


Konverter denne siden til PDF