Renholdsvirksomhet

POWER PLAY AS

Navn POWER PLAY AS
Tilhører hovedenhet POWER PLAY AS
Statusbeskrivelse Denne virksomheten kan lovlig tilby renholdstjenester, forutsatt at det ikke er ansatte som utfører jobben. Virksomheter med ansatte må oppfylle flere krav, blant annet til lønns- og arbeidsforhold, vernetjeneste og yrkesskadeforsikring.
Orgnr. 922 794 588
Fylke Oslo
Besøksadresse Sørengkaia 39, 0194 OSLO
Postadresse ---, --- ---
Enhetsregisteret Åpne i Brønnøysundregistrene